پوهنتون مولانا از تیم‌های ورزشی فوتسال این پوهنتون تقدیر کرد.

Video Presentation