پوهنځی تعلیم و تربیه

پیام رئیس پوهنځی تعلیم و تربیه

نهایت خرسندی و فخر میدانم اینکه در پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی که  از جمله پوهنتون های پیشتاز در ساحه اکادمیک  کشور به ویژه در زون شمال میباشد به حیث رئیس پوهنحی تعلیم و تربیه ، ایفای وظیفه مینمایم !

پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی با ظرفیت هفت  دیپارتمنت “ادبیات دری ،ادبیات پشتو،ادبیات انگلیسی ، ساینس، علوم دینی، علوم اجتماعی و ریاضی فزیک ” در سال 1390 تاسیس و تا سال 1399 جمعا به تعداد (442) نفر فارغ التحصیل شده که عملآ تعداد کثیر شان به حیث معلم در مکاتب دولتی و خصوصی مصدر خدمت به اولاد وطن میباشند. .

پوهنحی تعلیم و تربیه  با اساتید مجرب که دارای مدارک تحصیلی ماستر و یا لیسانس بوده از  تجارب عالی برخوردارهستندکه با علاقمندی خاص وظایف محوله تدریسی و سایر امور اکادمیک را دارا اجرا می نمایند.

در پوهنحی تعلیم و تربیه امکانات و تجهیزات کافی برای پیشبرد امور تدریسی و اداری با ظرفیت بلند منابع بشری موجودبوده که در راستای تطبیق  دیدگاه و ماموریت تدوین شده و برنامه پلان استراتیژیک پنج ساله این پوهنحی تمام اساتید و کارمندان  اداری وظایف محوله خویش را با کمال صداقت و علاقمندی خاص اجرا می نمایند.

این کتلاک جهت معیاری شدن امور اکادمیک پوهنحی و توضیح بهتر ساختار اداری ، آموزشی ،نصاب درسی و امکانات وتجهیزات آماده شده است.بجاست که از فعالیت کارمندان و اساتید پوهنحی تعلیم و تربیه اظهار تشکر و سپاسگزاری نموده در ضمن از تمام دانش پژوهان و عزیزان که این کتلاک را به مشاهد و مطالعه گرفته اند تقاضامندیم تا با ارایه نظریات نیک و اصلاحی شان را با ما شریک نموده تا درعرصه تربیه کادر های ورزیده و تقدیم آن به جامعه معارف کشور جهت انجام خدمات ارزنده به کشور و مردم خود سهیم باشیم.

 

معرفی پوهنحی

ریاست پوهنحی تعلیم وتربیه

پوهنحی تعلیم و تربیه در سال 1391 هـ ش در چوکات پوهنتون مولاناجلال الدین محمد بلخی در شهرمزارشریف ایجاد و به فعالیت آغاز نمود که تا اکنون از دیپارتمنت های (ادبیات دری،ادبیات پشتو،ادبیات انگلیسی ،علوم ساینسی،علوم اجتماعی وعلوم دینی ) یازده دور فراغت داده است که در این پوهنحی به تعداد 29 استاد مجرب با سویه های دوکتورا ماستر و لیسانس با داشتن تجارب و رتبه های علمی به شکل دایمی و قراردادی تدریس می نمایند.

 

دیدگاه :

         پوهنحی تعلیم و تربیه مکلفیت خود میداند تا با طرح برنامه های معیاری علمی، تدریسی، تحقیقی، تربیتی و عرضه خدمات باکیفیت مطابق نیاز جامعه برای دانش آموزان به عنوان یک پوهنحی معتبر درسطح پوهنتون مولانا شناخته شود. 

ماموریت :

       پوهنحی تعلیم و تربیه درحال حاضر میتودهای آموزش معاصر و باکیفیت را برای دانش آموزان ارایه مینماید تا آنها باکسب مهارتهای لازم مصدر خدمت به کشورگردند.

 

ارزش ها:

 1. احترام به مقدسات دینی و مذهبی.
 2. ارج گذاری به ارزش های ملی و محلی
 3. کیفیت و برتری و رقابت سالم
 4. تساوی حقوق و برابری جنسیتی
 5. صداقت و همکاری متقابل
 6. رعایت نظم
 7. آزادای های اکادمیک

 

اهداف آموزشی :

 پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون مولانا متعهد بر موقف رهبری پوهنتون که در شکل گیری آن سهیم بوده.  این پوهنخی در دیپارتمنت های ساینس, فزیک,  ادبیات دری , پشتو , انگلیسی فعالیت داشته .پرسونل این پوهنخی در راستای توسعه و استوار نگهداشتن کیفیت تحصیلی ژرف می اندیشند.

اهداف اساسی  

 1. فراهم ساختن زمینه تحصیلات عالی با کیفیت در بخش های تعلیم و تربیه
 2. بلند بردن سطح دانش، مهارت ها، ظرفیت علمی و فرهنگی دانشجویان.
 3. ارتقا ظرفیت کادر علمی با تناسب جندر و کارمندان اداری.
 4. ترویج و تقویت تحقیق و پژوهش در بخش های تعلیم و تربیه.
 5. سازماندهی و برگزاری سیمنار ها، کنفرانس ها و نشست های علمی در بخش تعلیم و تربیه.
 6. ایجاد توسعه و تحکیم توأمیت و تفاهم با پوهنحی های دیگر، نهاد های علمی و مدنی داخلی و خارجی و بازار کار.
 7. انکشاف زیربناها (مالی، فزیکی و بشری)

 

اهداف فرعی

علی رغم اهداف فوق الذکردر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی تلاش می نماید تا دانش و مهارت های مسلکی را برعلاوه تدریس و تحقیق از طریق برگذاری سیمنار ها ، آگاهی دهی پیداگوژیکی و چاپ نشریات علمی  نهادینه ساخته که با آگاهی پیداگوژیکی شهروندان به ویژه اهل دانش افزوده در قبال مردم ووطن ادای مسوولیت نماید. همچنان مصمصم است تا یک فضای علمی و اکادمیک را ایجاد نموده توسط اساتید توانا و مجرب این پوهنحی ظرفیت علمی ومسلکی اعضای کادر علمی خویش را ارتقا داده زمینه سازی فضای انسانی گردد.

 

اهداف زیر بنای توسعه

    آموزش و تربیت ،کلید گشایش آینده است ؛ به همین دلیل انتظار بر اینست که نظام آموزشی و تربیتی هر جامعه انسان های فردا را پرورش دهند و نسل امروزین را برای آینده آماده سازد. رسالت آموزش و تربیت توان بخشیدن به همه افراد جامعه در جهت توسعه همه جانبه و فراهم ساختن شکوفایی استعداد هایی نهفته در انسان و نیز توانمند ساختن جامعه در شناخت خلاقیت ها و استعداد های خویشتن است. بهره گیری درست از روشهای اصلاح طلبانه در جهت اهداف تعیین شده که از هر گونه افراط و تفریط بدور باشد ، خصوصا در عرصه اجتماع و سیاست ، بدون توجه و عدم تقویت و گسترش نظام آموزشی و تربیتی میسر نخواهد بود.

فراز و فرودی را که کشور های توسعه یافته طی نموده اند تا اینک به این مرحله دست یافته اند ؛ و نیز دشواری ها و چالش های را که جوامع در حال توسعه و انکشاف نیافته بدان مواجه می باشند همه و همه اشعار بر این دارد که تا نظام آموزشی و تربیتی اصلاح و استقرار نیابد و نتواند به مسئولیت های خطیر خویش عمل نماید ، هر تغییری در بخش های دیگر ناکام خواهد ماند. بدین خاطر رسالت و مسئولیت بس سنگین بدوش آموزش و تربیت نهاده شده است . از جانب دیگر خطیر بودن این مسئولیت ، اهمیت و لزوم توجه ویژه و اساسی برنامه ریزان و مدیران کلان مملکتی و حکومتی را هم نسبت به موضوع آموزش و تربیت اقتضا می نماید.

موضوع توجه به نظام آموزشی و تربیتی در کشور های در حال گذار از اهمیت و حساسیت خاص برخوردار می باشد. زیرا که تحول این جوامع از ساختار ها و خواستگاههای محدود و بسته و مکانیکی بسوی ساختار ها و خواستگاههای پویا، باز، انعطاف پذیر و ارگانیک غیر قابل انکار می باشد. طی نمودن موفقانه چنین راه دشوار و مسیری سخت را بدون بار ور ساختن نظام آموزشی و تربیتی امکان پذیر نخواهد بود.

 

استراتیژی تحصلی

پوهنحی تعلیم تربیه با توجه به روند روبه رشد برنامه های علمی وتحصیلی درکشور و درسطح منطقه به این باوراست که مردم وملت عزیز ما بیش ازهروقت دیگر به برنامه گذاری های علمی و تحصیلی نیاز دارندو همانطور نیز باید برای رشد و توسعه ی بازار کار درکشور و حل مشکلات فعلی مان درروند کاریابی و تهیه ی نیروی کارمعیاری وازسوی هم به مقصد تولید علم ودانش وفکر ، درشرایط فعلی پلان پنج ساله استراتیژیک خویش را با درک چالش ها و مشکلات گوناگون فکری و کاری تهیه می نماید . ما با طرح این پلان استراتیزیک درنظر داریم تا راه های حل مناسب برای بهبود برنامه ها و تحقق پروگرام های انکشافی خود ترسیم نموده ایم  تادراین راستا همکار خوب وقابل اعتماد با دولت و مردم علم پرور افغانستان باشیم . ما با طرح این برنامه درنظر داریم تا مسوولیت های را که درراستای پیشکش برنامه های علمی و تحصیلی درمقابل مردم و ملت مان داریم به وجه احسن انجام دهیم . این نهاد تحصیلی ازبدو ایجاد تابه حال توانسته است با تهیه کادرهای مسلکی و متجرب در بخش های کلیدی و در مقامات عالی خدمتی ارزنده ی را برای جامعه ی مان انجام دهیم این برنامه ی استراتیژیک دربخش های مدیریت ورهبری ، تدریس ، تحقیقات علمی ، ایجاد توأمیت ها ، ارایه خدمات بهتر ، ایجاد رشته های جدید ، ایجاد صنوف درسی ، تجهیز لابراتوارها ، ظرفیت سازی استادان وکارمندان ، ایجاد کمیته های مشورتی بااداره پوهنتون و برنامه های دیگر درتلاش است تا اعتبارعلمی خویش را تقویت ببخشد .   و راه های حل مناسب برای رشد علم و علم آفرینی در جهان و ضرورتهای افغانستان در بخش ایجاد نیروی کارمتخصص و تولید دانش و فکر، در تلاش است که دورنمای انکشاف پنج سالة خود را با تهیه دومین پلان استراتژیک، ترسیم نموده و راه حل های مناسب برای بهبود برنامه ها و تحقق پروگرام های انکشافی خود طرح ریزی نماید تا در این راستا همکار خوب و قابل اعتماد با دولت و جامعه افغانستان باشد. اگر چه این پوهنحی در هر نوع شرایط مسوؤلیت خود را در برابر جامعه ادا کرده است. با وجود این، پوهنحی با ترتیب پلان استراتژیک دوم و طرح برنامه های جدید در عرصه های مدیریت و رهبری، تدریس، تحقیقات علمی، ایجاد توامیت ها، ارائه خدمات بهتر، ایجاد صنوف درسی، تجهیز لابراتوارها، ظرفیت سازی استادان و کارمندان، ایجاد مکانیزم شفافیت و حساب دهی و ده ها برنامه دیگر، در تلاش است که اعتبار علمی خویش را تقویه بخشد.

پوهنحی تعلیم و تربیه


پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی

تماس با پوهنتون:
0799254005-0707254005-0791869999
تماس با پوهنحی:
استاد حنیف صافی: 0774345059
استاد نعمت الله پیک : 0744144225

educationfaculty@mawlana.edu.af