دیپارتمنت رادیو تلویزیون

معرفی مختصر دیپارتمنت رادیو تلویزیون:

دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنتون مولانا، در سال 1386 همزمان با تاسیس پوهنتون مولانا در چارچوب پوهنحی ژورنالیزم ایجاد شده و مدت بیشتراز یک دهه از فعالیت علمی و اکادمیک آن می‌گذرد.

هدف از ایجاد این دیپارتمنت، تربیت کادر و نیروی متخصص و متعهد برای بخش‌های دولتی و خصوصی در زمینه‌های رشد آزادی بیان، تدریس و کار است.

دیپارتمنت رادیو تلویزیون در حال حاضر دارای هشت کادر علمی دایمی که دو تن آن‌ها دارای درجه تحصیلی ماستری و دکترا است، می‌باشد.علاوه بر آن، تعداد زیادی از استادان، دارای درجه تحصیلی حد اقل لیسانس در هر سمستر به صورت قرارادادی با این دیپارتمنت همکاری تدریسی دارند.

تعداد محصلان این دیپارتمنت در حال حاضر نزدیک به 99 نفر است که در نوبت روازنه از سمستر اول تا هفتم مصروف فراگیری درس‌های ژورنالیزم هستند.

 

دیدگاه دیپارتمنت رادیو تلویزیون:

دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون خصوصی مولانا فراهم کننده فضای حسن همکاری، دوستی ، اعتماد و احترام بین استادان، کار کنان بخش اداری و خدماتی و سایر افرداد جامعه می باشد.با در نظر داشت نکات فوق میتوان مفردات و کریکولم درسی و سایر پروگرامهای علمی ، تحقیقی دیپارتمنت بصورت خوب و مفید تطبیق گردد.

 

ماموریت دیپارتمنت رادیو تلویزیون:

دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون خصوصی مولانا رسالت خویش میداند که در جریان هشت سمستر از مضامین مختلف فرامی گیرند، با تغییرا ت چشمگیری در محیط و ما حول شان رخ داده بحیث مسوولان رسانه ها، ویراستاران ،گرافیک دیزاینران،گزارشگران، خبرنگاران، مصاحبه کننده گان و مجریان برنامه های رادیویی و تلویزیونی تربیه گردیده منحیث متخصصان جوان و فعالین رسانه یی مجرب در برابر وطن و مردم خویش مسؤلیت خویش را ادا نمایند.

 

ارزش‌های دیپارتمنت رادیو تلویزیون:

 • خدمت گذاری صادقانه برای اطلاع رسانی
 • بی طرفی در کار ژورنالیستکی
 • خلاقیت برای تهیه برنامه ها
 • احترام به قوانین نافذ کشور به خصوص قانون دسترسی به اطلاعات
 • مسوولیت پذیری و ارتباطات خوب با کارمندان و جامعه
 • شایسته سالاری در امور ژورنالیستکی
 •  

طول دوره تحصیلی رشته ژورنالیزم دیپارتمنت رادیو تلویزیون:

یک دوره تحصیلی چهار سال را در بر میگیرد که  8 سمستر را شامل میشود. که هر سمستر شانزده هفته میباشد. دانشجویان جهت راه یابی به امتحان نهایی سمستر مکلف اند تا حد اقل 75 فیصد حاضری را تکمیل نمایند. در صورت که نتوانند فیصدی لازم حاضری را تکمیل نمایند محروم امتحان شناخته میشوند.

 

شاخص‌های آموزشی دیپارتمنت  رادیو تلویزیون:

الف: آموزش معیاری:

پوهنحی ژورنالیزم به عنوان نهاد تربیه کننده متخصصین اطلاع رسانی در جامعه؛ تلاش دارد تا زمینه های معیاری آموزش عملی و نظری را برای دانشجویان مهیا نماید. تا دانشجویان بتوانند در عرصه های مختلف روزنامه نگاری مانند؛ تهیه گزارش های تحقیقی؛ تولید برنامه؛سیاست گذاری نشراتی رسانه؛خبرنگاری؛ گزارشگری؛ ویدیوژورنالیزم، فوتوگرافی و غیره فعالیت نمایند.

 

ب: تحقیق و سیمینارهای علمی:

پژوهش در عرصه های علمی از مولفه های مهم تحصیلات عالی به شمار میرود. هر عضو کادر علمی و دانشجوی دیپارتمنت مکلفیت دارد تا در روند تحقیق و ارایه سیمینار های علمی سهم داشته باشد. استادان دیپارتمنت رادیو تلویزیون به صورت دوامدار جهت تولید و توسعه علم؛ سیمینارهای علمی ارایه نموده و مقالات تحقیقی نیز ار جانب استادان نوشته شده و به چاپ میرسد. همچنان یافته های علمی جدید توسط استادان با ارایه سیمینارهای علمی برای علاقمندان و محصلان رسانیده میشود.

محصلان نیز در طول سمستر های درسی شان با رهنمایی استادان به تحقیقات میپردازند و مطابق رشته و مضمون شان با استفاده از آثار طبع شده در رشته مذکور؛ سیمینار های علمی ارایه می نمایند. نحوه تحقیق و استفاده از منابع در تهیه سیمینار های تحقیقی از جانب استادان برای محصلان رهنمایی میگردد.

 

ج: سیر و برنامه های عملی:

دیپارتمنت رادیو تلویزیون در کنار تدریس و تحقیق سیر و برنامه های علمی را برای محصلان نیز مهیا می نماید. محصلان به صورت گروپی با استادان رهنمای شان به سیر های علمی میپردازند. برنامه های علمی منظم از جانب دیپارتمنت تهیه و اجرا میگردد. محصلان در مرکز رسانه یی جهت بازدید از فعالیت های مسلکی گسیل میشوند. بدین ملحوظ دیپارتمنت رادیو تلویزیون با مراکز مختلف رسانه یی تفاهم نامه هایی را امضا نموده است نظیر شبکه رادیو تلویزیون فروغ، شبکه رادیو تلویزیون ارزو؛ شبکه رادیو تلویزیون ملی بلخ و غیره.

 

د: سیر و برنامه‌های تفریحی:

تفریح و شادبودن برای تقویه استعداد و روان دانشجویان ضروت حتمی میباشد. دیپارتمنت رادیو تلویزیون جهت ایجاد تفریح و تفرج سالم برای دانشجویان برنامه های متنوعی را برگزار می نماید. برگزاری برنامه های موسیقی؛ جشنواره ها؛ مناسبت ها؛ نمایشگاه ها از جمله این فعالیت ها می باشد.

 

هـ: برگزاری جلسات رسمی دفاع از مونوگراف محصلان:

هر محصلی مکلفیت دارد تا در ختم دوره تحصیلی خویش پایان نامه تحریر نماید و طی یک جلسه رسمی از نتایج تحقیق خویش دفاع نماید. در دیپارتمنت رادیو تلویزیون درسمستر هفتم تدریس مضمون مونوگراف آغاز میگردد. انتخاب عناوین؛نحوه تحقیق ؛ منبع شناسی؛ تعیین استاد رهنما و غیره مراحل اداری ثبت عنوان مونوگراف برای دانشجویان آموزش داده میشود. دانشجویان هنگامی که سمستر هشتم را ختم می نمایند مونوگراف شان را تحت نظر استاد رهنما که از جانب دیپارتمنت تعیین میگردد؛ تکمیل نموده و طی یک جلسه رسمی نتایج تحقیق خویش را ارایه می نمایند.

 

و: ارزیابی محصلان:

ارزیابی یکی از راه هاییست که بواسطه آن میتوان نتایج روند آموزش را اندازه گیری نمود  بدین ملحوظ دانشجویان در ادامه دوره تحصیلی شان با روش‌های مختلف ارزیابی می‌شوند. این روش‌های عبارت اند از:

 • پرسیدن درس گذشته و ارایه تحلیل موضوعات درسی
 • انجام کارهای عملی مطابق مسلک و مضمون
 • ارایه سیمینار های صنفی برای هر مضمون
 • آزمون وسط سمستر یا 20%؛
 • امتحان پایان سمستر؛

 

ی: استفاده از تکنالوژی در امر آموزش:

دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنتون مولانا با استفاده از امکانات تکنالوژیک برای ایجاد شفافیت و ارایه خدمات با کیفیت استفاده می‌کند که شامل موارد ذیل است:

 1. وب سایت:آنلاین کردن خدمات اداری جهت انتخاب واحد، نمایش وضعیت تحصیلی، درج شکایات،دسترسی به کتابخانه و سایر امور اداری و آموزشی؛
 2. انترنت:کمپیوتر های کتاب خانه به انترنیت وصل است مصحلان نظر به ضرورت از آن مستفید میشوند.
 3. تجهیزات:کامپیوتر، پراجکتور، LCD، کمره‌های مدار بسته امنیتی، برای کار های عملی کمره های عکاسی و فلمبرداری، برای ادیت برنامه کمپیوتر های مشخصات بالا، برای اجرای کار عملی استدیو رادیو وتلویزیون و غیره؛

 

استفاده از امکانات تکنالوژی با اهداف ذیل صورت می‌گیرد:

 1. ارتقای کیفیت آموزشی با استفاده از روش و امکانات تکنالوژی؛
 2. سهولت برای جمع آوری مواد سینمار های صنفی
 3. سهل سازی روندهای اداری؛
 4. ساختن زیربنا برای ارایه خدمات غیر حضوری در مواقع نیاز.

 

مهارت‌ها و توانمندی‌های فارغان رشته ژورنالیزم

 • آشنایی با مبانی و منابع علم ژورنالیستکی و رادیو تلویزیون و فهم چگونگی کاربرد آن در اعمال قدرت؛
 • قابلیت تهیه گزارش تحقیقی و تحلیل علمی مسایل مربوط به حوزه ژورنالیزم دیپارتمنت رادیو تلویزیون در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی؛
 • قابلیت انجام وظیفه در رسانه های ملی و بین المللی و اعم از نهادهای علمی-تحقیقاتی و خدماتی؛
 • قابلیت انجام گزارشات تحقیقی و نهاد های اکادمیک؛
 • قابلیت مسوول ارتباطات نهاد های دولتی و غیردولتی ، سخنوی نهاد های دولتی و خصوصی، مذاکره، مشوره‌دهی برای رسانه ها و مدیرت و رهبری رسانه ها .

 

آینده شغلی فارغان رشته ژورنالیزم:

فارغان و دانش‌اموختگان رشته ژورنالیزم، ضمن اینکه می‌توانند در رسانه های کشور به عنوان افراد برنامه ساز،خبرنگار، مجری برنامه ها ، کارشناس و وغیره جذب شوند و به نهاد های اکادمیک بعنوان آموزگار و کارمند اداری  و در سایر نهادهای ملی و بین‌المللی که در عرصه‌های اطلاع رسانی و خدماتی فعالیت دارند به عنوان مسوول ارتباطات ،سخنگوی ، مشاور، مدیر، تحلیل‌گر و غیره استخدام شوند.

 

امکانات پوهنتونمولانا برای برگزاری رشته ژورنالیزم:

پوهنتون مولانا از امکانات خوب و قابل توجه برای برگزاری رشته ژورنالیزم برخوردار است. این امکانات شامل موارد ذیل است:

 • ساختمان و صنف‌های درسی مناسب مجهز با امکانات آموزشی و کمک آموزشی؛
 • کادر با تجربه و دارای تحصیلات عالی
 • شبکه رادیو تلویزیون
 • نشریه
 • کمره و تجهیزات کار علمی
 • کتابخانه غنی و مجهز؛
 • کامپتوتر لب مجهز با انترنت؛
 • فضای مناسب

 

نقش دیپارتمنت رادیو تلویزیون در انکشاف جامعه:

هیچ جامعه ای بدون روند اطلاع رسانی دقیق به پویایی و توسعه دست نیافته و هیچ ملتی بدون حق دسترسی به اطلاعات درست نمیتواند از آینده خویش تصویر روشن داشته باشد.دیپارتمنت رادیو تلویزیون با درک مسئولیت اجتماعی همیشه تلاش می نماید تا کادرهای مجرب و ورزیده در عرصه اطلاع رسانی در جامعه تقدیم نموده و از طریق آنان زمینه رشد رسانه های ازاد و کثرت گرا را مساعد سازد. مسلکی شدن رسانه ها باعث میشود تا اطلاع رسانی دقیق صورت گرفته و مردم از سرنوشت آینده خویش آگاهی حاصل نمایند و از اتفاقاتی که در کشورشان می افتد آگاهی داشته و در مسیر اطلاعات درست قرار گیرند. ترویج اصول اخلاقی ژورنالیزم نیز یکی از اولویت های دیپارتمنت رادیو تلویزیون است. مسلک ژورنالیزم نیاز مبرم به تعهد وصداقت و بی طرفی دارد روزنامه نگار به عنوان چشم و گوش جامعه باید در رسانیدن اطلاعات و اخبار جانب بی طرفی را رعایت نماید.

ترویج فرهنگ های متعالی ومبارزه دراز بین بردن فرهنگهای ناپسند و مخرب جامعه نیز از مسئولیت های اجتماعی اهل رسانه و ژورنالیزم است که دیپارتمنت رادیو تلویزیون با آموزش موثر و بهتر جوانان را با معیارهای ملی و جهانی ژورنالیزم آراسته می سازید تا در جامعه خویش صادقانه خدمت نمایند.