دیپارتمنت ادبیات زبان دری

معرفی مختصر دیپارتمنت زبان دری:

به همین منظوردرسال(1389) دیپارتمنت ادبیات دری درتشکیل پوهنحی تعلیم وتربیه  پوهنتون مولاناجلال الدین محمد بلخی منظورگردید که باداشتن (سه ) نفر استاد مسولیت پیشبرد تدریس مضامین اسلامی رادرتمام پوهنحی  به عهده داشت .

 این دیپارتمنت دارای (۴) تن استاد به سویه ماستر ولسانس بوده که مصروف خدمت گزاری اولاد وطن میباشد ضمنآ این دیپارتمنت دارای حدودا 65تن محصلان ذکورواناث

درتایم بعد از ظهرمیباشد هم چنان این دیپارتمنت دارای کریکولم ومفردات درسی جدید که توسط کمیته محترم نصاب تعلیمی تائید گردیده است می باشد.

 

عوامل  ایجاد،دیپارتمنت ادبیات  دری ذیلاً تحریرمیگردد:

 1. تربیت معلمان مسلکی ومتخصص برای وزارت محترم معارف .
 2. رشد انکشاف استعداد وتوانائی تدریس نصاب معارف درمکاتب .
 3. تقویه حس وطن دوستی وهمزیستی مسالمت آمیز.
 4. حفظ ارزشهای پسندیده هم وطنان کــشور.
 5. رفع کمبود نیازمندی معلمین مسلکی ادبیات دری  برای معـارف .
 6. آگاهی دادن محصلین از فرهنگ و ادبیات غنی  پارسی.
 7. تقویت ادبیات معاصرپارسی.
 8.  معرفی ادبیات پارسی

 

دیدگاه دیپارتمنت ادبیات پارسی:

         دیپارتمنت ادبیات پارسی مکلفیت خود میداند تا با طرح برنامه های معیاری علمی، تدریسی، تحقیقی، تربیتی و عرضه خدمات باکیفیت مطابق نیاز جامعه برای دانش آموزان به عنوان یک دیپارتمنت معتبر درسطح  دانشکده  تعلیم  و تربیه شناخته شود. 

 

ماموریت دیپارتمنت ادبیات پارسی دری:  دیپارتمنت ادبیات پارسی در حال حاضر جهت حفظ اصالت زبان پارسی دری و برای معرفت با ادبیات کهن، بارور وپراز شاهکار این زبان  که به مثابه هویت یک ملت است برنامه های اموزشی معاصر وبا کیفیت را برای دانش اموزان این رشته ارایه مینماید تا آنهابا کسب مهارت های لازم مصدر خدمات شایسته و ارزنده به کشور گردند

 

اهداف دیپاتمنت ادبیات پارسی:

 • تربیه کادر های مسلکی و متخصص در رشته ادبیات  دری برای نهاد های تحصیلات عالی ،نیمه عالی و معارف. 
 • حفظ اصالت زبان و ادبیات پارسی به عنوان یکی از وسایل هویت ملی .
 • قوت بخشیدن معنویات  انسانی به عنوان  یکی از اهداف ادبیات، تقویت تحقیقات  در ساحه ادبیات و ایجاد انگیزه برای محصلان در عرصه نامبرده .
 • تربیه محصلان با روحیه انسانی، وطندوستی و فرهنگی .
 • تربیه معلمان مسلکی آراسته با روش ها و مهارت های معاصر تدریس زبان وادبیات .
 •  

ارزش ها:

 • صداقت وشفافیت در کار.
 • احترام متقابل .
 • رد هرگونه تبعیض زبانی
 • باور به ارزش های  فرهنگی، هویتی ، عقیدتی و انسانی
 • آزادی اکادمیک برمبنای رشدو ارتقای آموزشی و علمی

 

 طول دوره تحصیلی ادبیات  دری:

براساس لایحه سیستم کریدیت وزارت محترم تحصیلات عالی، یک دوره تحصیلی مقطع لیسانس در رشته‌های علوم انسانی حد اقل هفت سمستر و حد اکثر دوازده سمستر است. دیپارتمنت ادبیات دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون مولانا جلال الدین محمدبلخی نیز با تبعیت از این لایحه یک دوره تحصیلی را در هشت سمستر و 140 کریدیت تعریف نموده است که تعداد کریدیت در یک سمستر حداقل 18 و حداکثر آن 21 کردیت می‌باشد.

نصاب حاضری در یک درس در جریان یک سمستر 75% است و در صورت غیبت بیشتر محصل از امتحان درس مورد نظر محروم می‌شود. محصلان در جریان یک دوره تحصیلی می‌توانند دو سمستر تاجیل بگیرند و غیبت بیشتر از دو سمستر باعث انفکاک محصل می‌شود

 

شاخص‌های آموزشی دیپارتمنت علوم دینی:

الف: آموزش معیاری:

مهم‌ترین هدف دیپارتمنت علوم دینی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی، تربیت نیروی متخصص و متعهد برای جامعه است. این هدف نیازمند ارایه خدمات آموزشی با کیفیت است که با استفاده از روش‌های جدید تدریسی قابل دسترس است. آموزش پرسش‌محور و مشارکت محصلان در روند تدریس از عواملی است که رسیدن به این هدف را سهل ‌ساخته و باعث رشد استعدادهای محصلان  می‌شود.

دیپارتمنت با پیروی از این روش‌ها در تلاش است به سمت هدف فوق در حرکت باشد و رسالت خود را در انکشاف علمی جامعه انجام دهد.

معرفی منابع به‌روز در مضامین درسی و ترویج فرهنگ کتابخوانی، برگزاری سیمینار توسط محصلان، انجام تحقیقات و خلاصه سازی کتاب‌های درسی توسط محصلان، ترویج فرهنگ ترجمه و غیره از جمله اقداماتی است که با روی کار گرفتن آن‌ها، انگیزه محصلان برای سهم گیری در فرایند ارتقای کیفیت تحصیلی بالا رفته و در رشد توانمندی و ظرفیت علمی محصلان تاثیر مثبت ایجاد می‌شود.

 

ب: تحقیق و سیمینارهای علمی:

تحقیق یکی از پایه‌های اصلی تحصیلات عالی است و بدون آن توسعه علمی در جامعه محقق نمی‌شود. از این رو انجام یافتن تحقیقات علمی توسط محصلان و استادان دیپارتمنت ادبیات دری یکی از فعالیت‌های مهم این دیپارتمنت است.

استادان دیپارتمنت علوم دینی  ضمن اینکه د ر هر سمستر سیمینار و مقاله علمی ارایه می‌دهند،  محصلان این دیپارتمنت را به انجام فعالیت‎‌های تحقیقی مکلف می‌سازند تا در جریان دوره تحصیلی ظرفیت تحقیقی محصلان تقویت شده و این مهارت در آن‌ها رشد یابد.

برگزاری سیمینارهای علمی و گفتمان‌ها در مورد موضوعات دینی، اجتماعی،حقوق بشری و غیره از دیگر فعالیت‌های اساسی دیپارتمنت ادبیات دریاست. این سیمینارها توسط استادان و سایر شخصیت‌های علمی کشور که از سوی دیپارتمنت ادبیات دریدعوت می‌شوند انجام می‌یابد.

با اجرای این برنامه‌های، دیپارتمنت ادبیات دری انتظار دارد تبدیل به یک مرکز مهم و با اعتبار تحقیقاتی شده و از این طریق در انکشاف جامعه سهم خود را ایفا نماید.

 

ج: سیر و برنامه های عملی:

برگزاری برنامه مناظره مشاعره  از دیگر فعالیت‌هایی است که می‌تواند در تقویت استعداد محصلان مفید واقع شده و توانمندی آن‌ها را افزایش دهد. این برنامه‌ها از سوی دیپارتمنت ادبیات در داخل پوهنتون و در صورت امکان در سایر مکان‌ ها برگزار خواهد شد.

 ارسال دانشجویان به مکاتب شهر جهت کسب  تجربه  اموزگاری

 

د: سیر و برنامه‌های تفریحی:

دیپارتمنت ادبیات دری به منظور نشاط، تشویق و ایجاد انگیزه در محصلان هر از چند گاه برنامه‌های تفریحی راه اندازی می‌کند که محصلین در آن به صورت گروهی شرکت می‌نمایند. این برنامه‌ها شامل بازدید از جاهای تفریحی، تاریخی، برنامه‌های ورزشی و غیره است.

 

هـ: برگزاری جلسات رسمی دفاع از مونوگراف محصلان:

مونوگراف یکی از مراحل مهم فارغ‌التحصیلی به حساب می‌آید و هر محصل  ‌باید در پایان دوره تحصیلی خود در مورد یکی از مسایل مرتبط به رشته  تحصیلی تحقیق نموده و از آن دفاع نماید.

در دیپارتمنت ادبیات دری پوهنتون مولاناجلال الدین محمد بلخی، محصلان حین ورود به سمستر هشتم موضوع مورد علاقه شان را به دیپارتمنت پیش‌نهاد می‌کنند و پس از تایید موضوع توسط کمیته موظف و تعیین استاد راهنما کار عملی مونوگراف آغاز می‌شود.

پس از تکمیل شدن مرحله نگارش، محصل مکلف است طی یک جلسه رسمی و در حضور استاد رهنما و داور از مونوگراف خود دفاع نماید.

انتظار می‌رود با تکمیل شدن این پروسه ضمن اینکه محصل با روش‌های تحقیق و نویسندگی آشنایی پیدا نماید مهارت‌های لازم نویسندگی، انجام تحقیقات علمی، نگارش مقالات علمی و کتاب را هم کسب نماید.

 

و: ارزیابی محصلان:

محصلان در طول دوره تحصیلی شان با روش‌های مختلف ارزیابی می‌شوند. این روش‌های عبارت اند از:

پرسش و پاسخ در جریان جلسات درسی روزمره.

انجام تحقیق در جریان سمستر در هر درس.

ارایه سیمینار صنفی در هر سمستر و هر درس.

آزمون میان سمستر یا 20%.

امتحان پایان سمستر .

 

ی: استفاده از تکنالوژی در امر آموزش:

دیپارتمنت علوم دینی پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی با استفاده از امکانات تکنالوژیک برای ایجاد شفافیت و ارایه خدمات با کیفیت استفاده می‌کند که شامل موارد ذیل است:

 1. وب سایت: آنلاین کردن خدمات اداری جهت انتخاب واحد، نمایش وضعیت تحصیلی، درج شکایات، دسترسی به کتابخانه و سایر امور اداری و آموزشی؛
 2. انترنت: ایجاد قابلیت دسترسی به پوهنتون از راه دور برای محصلان برای ایجاد سهولت در امور اداری و آموزشی؛
 3. تجهیزات: کامپیوتر، پراجکتور، LCD، کمره‌های مدار بسته امنیتی و غیره؛

استفاده از امکانات تکنالوژی با اهداف ذیل صورت می‌گیرد:

 1. ارتقای کیفیت آموزشی با استفاده از روش و امکانات تکنالوژی؛
 2. ایجاد قابلیت دسترسی به پوهنتون برای محصلان از راه دور؛
 3. سهل سازی روندهای اداری؛
 4. ساختن زیربنا برای ارایه خدمات غیر حضوری در مواقع نیاز.

 

مهارت‌ها و توانمندی‌های فارغان ادبیات دری:

آشنایی با مبانی  ومسایل ادبی  فهم چگونگی کاربرد آن در روند زندگی؛

قابلیت تحلیل علمی مسایل مربوط به حوزه ادبیات در  سطوح ملی و منطقه‌ای ؛

قابلیت انجام وظیفه در نهادهای ملی و بین‌المللی اعم از نهادهای علمی-تحقیقاتی و خدماتی؛

قابلیت انجام تحقیقات علمی؛

قابلیت مذاکره، مشوره‌دهی ادبی.

 

آینده شغلی فارغان رشته روابط بین‌الملل:

فارغان و دانش‌اموختگان رشته علوم دینی ، ضمن اینکه می‌توانند در نهادهای دینی کشور به عنوان افراد کارشناس و متخصص عرصه ادبی جذب شوند در سایر نهادهای ملی و بین‌المللی که در عرصه‌های تحقیقی و خدماتی فعالیت دارند به عنوان محقق،  ادیب، مدیر، و غیره استخدام شوند.

 

امکانات پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی برای برگزاری رشته علوم دینی:

پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی از امکانات خوب و قابل توجه برای برگزاری  صنوف رشته ادبیات  پارسی برخوردار است. این امکانات شامل موارد ذیل است:

ساختمان و صنف‌های درسی مناسب مجهز با امکانات آموزشی و کمک آموزشی؛

کادر با تجربه و دارای تحصیلات عالی ؛

کتابخانه غنی و مجهز؛

کامپتوتر لب مجهز با انترنت؛

فضای باز و پویای آموزشی؛

 

 نقش دیپارتمنت ادبیات دری در انکشاف جامعه:

دیپارتمنت ادبیات دری  به عنوان یکی از بخش‌های پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی، با توجه به مسوولیت‌هایی که دارد خواهان ایفای نقش فعال در جامعه است. این نقش از طرق ذیل ایفا می‌شود:

 1. برگزاری و میزبانی نشست‌ها و سیمینارهای علمی ادبی پیرامون موضوعات ادبی  و تلاش برای پیدا کردن راه‌حل‌های مناسب برای مشکلات موجود؛
 2. شرکت در نشست‌ها و سمینارهای علمی سایر مراکز اکادمیک که با هدف فوق برگزار شده باشد؛
 3. تولید آثار علمی شامل کتاب و مقالات معطوف به مسایل ادبی -اجتماعی کشور؛
 4. تنظیم برنامه‌های عملی جانبی دیگر با سایر نهادهای مشابه برای ارتقای مهارت محصلان؛
 5. انعقاد توامیت‌های علمی جهت اجرای برنامه‌های عملی مشترک با نهادهای اکادمیک داخلی ؛
 6. انعقاد توامیت علمی جهت تبادل محصلان و استادان در دوره‌های کوتاه مدت جهت شریک سازی تجارب با نهادهای اکادمیک داخلی