آثار علمی استادان پوهنحی اقتصاد

آثار علمی استادان پوهنحی اقتصاد

شماره مقاله عنوان مقاله اسم نویسنده مرجع نشر تاریخ نشر لینک دانلود
1 بررسی میزان دسترسی محصلین به برنامه های کمپیوتری  استاد نگینه سادات  فصلنامه پوهنتون مولانا  1399 بررسی میزان دسترسی محصلین به برنامه های کمپیوتری 
2 بررسی تاثیر تحصیلات بر عاید مجموعی خانواده های شهر ایبک   استاد امید اوزمان فصلنامه پوهنتون مولانا  1401 بررسی تاثیر تحصیلات بر عاید مجموعی خانواده های شهر ایبک  
3 نقش قرضه های کوچک و متوسط در سرمایه گذاری تجاران زن در ولایت بلخ  استاد احمدارشادجسور فصلنامه پوهنتون مولانا 1401 نقش قرضه های کوچک و متوسط در سرمایه گذاری تجاران زن در ولایت بلخ 
4 اقتصادافغانستان در دو دهه  گذشته  استاد محمد اکبر فرهمند فصلنامه پوهنتون مولانا 1401 اقتصادافغانستان در دو دهه  گذشته