کمیته فرهنگی

لایحه وظایف کمیته فرهنگی

نهاد های اکادمیک جهت نیل به اهداف خویش نیاز به اشتهارات،اعلانات دارد. تا بتواند از این طریق توجه متقاضیان علم و دانش را به اماکن تحصیلی معطوف بدارند بدین ملحوظ نیاز مبرم به ایجاد کمیته فرهنگی میشود.

 • هماهنگ کردن فعالیت تشکل های دانشجویی و حمایت از آن ها و تامین امکانات برای فعالیت آن ها.
 • جهت دادن اوقات فارغت دانشجویان، برگزاری برنامه های ادبی و تفریحی و برگزاری جشن ها و کار گاه های آموزشی و هنری.
 • ارایه خدمات صوتی و تصویری و فیلم و همکاری با مدیر مسول نشریه مولانا.
 • همکاری در برگذاری برنامه های سایر معاونت ها در قالب همایش ها و سیمنار ها و کارگاه های مختلف.
 • ارایه گذارش عملکرد مدیریت بصورت هفته وار و…
 • تهیه و پخش کلیپ های مختلف مناسبتی از LCD ها.
 • مدیریت و کنترول تابلو های اطلاع رسانی و نظارت به محتوای پوستر های تبلیغاتی.
 • برنامه ریزی و نظارت بر اجرای هرچه بهتر مراسم فرهنگی و ملی.
 • تعقیب و پیگیری مسایل مربوط به وب سایت دانشگاه.
 • برگذاری مسابقات مختلف فرهنگی و نظارت و تعویض بیرق ها ساختمان دانشگاه.
 • زمینه سازی برنامه های ورزشی.
 • ایجاد بستر جهت تعمیق و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در دانشگاه.
 • ایجاد زمینه مناسب به منظور مشارکت دانشجویان علاقمند به فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی.
 • ایجاد بستر مناسب به منظور رشد و شگوفایی استعداد های تحقیقی آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و هنری دانشجویان.
 • ایجادزمینه جهت رشد خلاقیتها و شگوفایی استعداد های دانشجویان در تولیدات فرهنگی مانند فیلم، نشرات، تیاتر و فرهنگی و اعزام دانشجویان به همایشات در سایر دانشگاه ها.
 • نظارت به رعایت قوانین اسلامی و ملی در دانشگاه و برنامه ریزی جهت رفع موارد تخلف و ارشاد و رهنمایی متخلفین.
 • ایجاد هماهنگی برای نیل به اهداف و تحقق وظایف در راستای سیاست کلی دانشگاه.
 • ارایه پیشنهاد های لازم جهت بهبود وضعیت دانشگاه و شرکت در جلسات و همایش های مختلف حسب دستور ریاست دانشگاه.
 • تهیه و تنظیم گذارشات مورد نیاز جهت ارایه به مقام مافوق.
 • کوشش و تلاش در جهت ارتقای سطح دانش و بینش دانشجویان.

چارت تشکیلات کمیته فرهنگی