بازدید هیات ارزیابی وزارت تحصیلات عالی از برنامه های اکادمیک پوهنتون مولانا

به تاریخ 6/4/1400، هیات محترم ارزیابی وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا از دانشگاه مولانا بازدید نمود. در ترکیب هیات، استادان گرامی هر یک محترم پوهندوی عایشه محسنی، محترم پوهنمل عبدالقدوس مظهری و محترم قاری مستقیم نظامی، کارشناس ریاست ارزیابی و نظارت حضور داشتند.
در آغاز، دکتور فرامرز تمنا، رییس دانشگاه مولانا، در یک جلسه تعارفی در دفتر خویش، حضور هیات را خیر مقدم گفت. ایشان ضمن قدردانی از مسئولین وزارت محترم تحصیلات، بابت ارزیابی مستمر از پوهنتون ها، اطمینان داد که دانشگاه افغانستان همواره اماده ارزیابی و همکاری با وزارت تحصیلات میباشد.
سپس اعضای هیات کار شان را به صورت رسمی آغاز نمود و با ارزیابی اسناد و فعالیت های دیپارتمنت ها، جریان امور این بخش ها را با جزئیات بررسی نمودند. در ادامه، هیات محترم با بازدید فیزیکی از پوهنحی ها، دیپارتمنت ها و بخش های مختلف دانشگاه، نظم و پیشبرد کارها را تحسین کرد.
در پایان برنامه، دکتور شریف حضوری، معاون علمی پوهنتون مولانا، ضمن قدرانی از حضور هیات، از زحمات هریک شان تشکری نمود و وعده سپرد تا سطوح همکاری ها بین وزارت محترم تحصیلات و پوهنتون مولانا بیش از پیش افزایش یابد.
هیات رهبری پوهنتون افغانستان از تمامی همکاران خویش، بابت زحمات شبانه روزی و تعهد شان برای خدمت صادقانه و پیشرفت و توسعه دانشگاه، قدردانی و سپاس می نماید و برای هر یک شان ارزوی صحت و سلامتی همراه با موفقیت روز افزون، از بارگاه خداوند استدعا دارد.

Video Presentation