دیپارتمنت اجتماعیات

معرفی مختصر دیپارتمنت اجتماعیات:

به همین منظوردرسال(۱۳۹۱) دیپارتمنت اجتماعیات درتشکیل پوهنحی تعلیم وتربیه  پوهنتون مولاناجلال الدین محمد بلخی منظورگردید که باداشتن (سه ) نفر استاد مسولیت پیشبرد تدریس مضامین اجتماعی رادرتمام پوهنحی  به عهده داشت .

 این دیپارتمنت دارای (۴) تن استاد به سویه ماستر ولسانس بوده که مصروف خدمت گزاری اولاد وطن میباشد ضمنآ این دیپارتمنت دارای حدودا ۵۲ تن محصلان ذکورواناث

درتایم بعد از ظهرمیباشد هم چنان این دیپارتمنت دارای کریکولم ومفردات درسی جدید که توسط کمیته محترم نصاب تعلیمی تائید گردیده است می باشد.

 

عوامل  ایجاد،دیپارتمنت اجتماعیات ذیلاً تحریرمیگردد:

 1. تربیت معلمان مسلکی ومتخصص برای وزارت محترم معارف .
 2. رشد انکشاف استعداد وتوانائی تدریس نصاب معارف درمکاتب .
 3. تقویه حس وطن دوستی وهمزیستی مسالمت آمیز.
 4. حفظ ارزشهای پسندیده هم وطنان کــشور.
 5. رفع کمبود نیازمندی معلمین مسلکی اجتماعیات برای معـارف .
 6. آگاهی دادن محصلین از فرهنگ غنی و بینش متعالی اسلام  .
 7. محو وزدودن عقاید و فرهنگ های نادرست که با وسایل مختلف دامن یر نسل جوان مسلمان گردیده است.

 

دیدگاه:

   دیپارتمنت علوم اجتماعی مصم به آوردن بهبود در عرصه های تعلیم وتربیه معلمان مسلکی وتخصصی در رشته علوم اجتماعی ی وپاسخ گو به نیاز های آموزشی نقش اساسی ومهم در سیستم جدید تعلیم وتربیه و ارایه خدمات با کیفیت علمی وتحقیقی در سطح کشور و منطقه میباشد.

 

ماموریت:

    دیپارتمنت علوم اجتماعی در حال حاضر در تلاش تقویت وگسترش دانش وحس وطن دوستی وزندگی مسالمت آمیزبوده و دررشته علوم اجتماعی ی جهت برآورده شدن نیاز مندی های نهاد های آموزشی مدیران ورهبران کشور مصروف خدمت میباشد.

 

ارزش‌ها:

 • رشد صفت تقوا و پاکدامنی.
 • ترویج روحیه تحمل و بردباری و رعایت احترام متقابل.
 • پایبندی به وقت.
 • روحیه وطندوستی و احترام به ارزش های ملی و اسلامی.
 • دقت٬ درستی٬ شفافیت و صداقت در کار.
 • رد هر گونه تبعیض بر اساس فرموده های دین اسلام.
 • رعایت ارزشهای ملی و فرهنگی و انکشاف آنها.
 • رفع خشونت در جامعه.
 • احساس مسوولیت در برابر دین، وظیفه٬ مردم و وطن.

 

طول دوره تحصیلی رشته اجتماعیات:

براساس لایحه سیستم کریدیت وزارت محترم تحصیلات عالی، یک دوره تحصیلی مقطع لیسانس در رشته‌های علوم اجتماعی حد اقل هفت سمستر و حد اکثر دوازده سمستر است. دیپارتمنت اجتماعیات پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون مولانا جلال الدین محمدبلخی نیز با تبعیت از این لایحه یک دوره تحصیلی را در هشت سمستر و 140 کریدیت تعریف نموده است که تعداد کریدیت در یک سمستر حداقل 18 و حداکثر آن 21 کردیت می‌باشد.

نصاب حاضری در یک درس در جریان یک سمستر 75% است و در صورت غیبت بیشتر محصل از امتحان درس مورد نظر محروم می‌شود. محصلان در جریان یک دوره تحصیلی می‌توانند دو سمستر تاجیل بگیرند و غیبت بیشتر از دو سمستر باعث انفکاک محصل می‌شود.

 

شاخص‌های آموزشی دیپارتمنت اجتماعیات:

الف: آموزش معیاری:

مهم‌ترین هدف دیپارتمنت اجتماعیات پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی، تربیت نیروی متخصص و متعهد برای جامعه است. این هدف نیازمند ارایه خدمات آموزشی با کیفیت است که با استفاده از روش‌های جدید تدریسی قابل دسترس است. آموزش پرسش‌محور و مشارکت محصلان در روند تدریس از عواملی است که رسیدن به این هدف را سهل ‌ساخته و باعث رشد استعدادهای محصلان  می‌شود.

دیپارتمنت با پیروی از این روش‌ها در تلاش است به سمت هدف فوق در حرکت باشد و رسالت خود را در انکشاف علمی جامعه انجام دهد.

معرفی منابع به‌روز در مضامین درسی و ترویج فرهنگ کتابخوانی، برگزاری سیمینار توسط محصلان، انجام تحقیقات و خلاصه سازی کتاب‌های درسی توسط محصلان، ترویج فرهنگ ترجمه و غیره از جمله اقداماتی است که با روی کار گرفتن آن‌ها، انگیزه محصلان برای سهم گیری در فرایند ارتقای کیفیت تحصیلی بالا رفته و در رشد توانمندی و ظرفیت علمی محصلان تاثیر مثبت ایجاد می‌شود.

 

ب: تحقیق و سیمینارهای علمی:

تحقیق یکی از پایه‌های اصلی تحصیلات عالی است و بدون آن توسعه علمی در جامعه محقق نمی‌شود. از این رو انجام یافتن تحقیقات علمی توسط محصلان و استادان دیپارتمنت اجتماعیات یکی از فعالیت‌های مهم این دیپارتمنت است.

استادان دیپارتمنت اجتماعیات  ضمن اینکه د ر هر سمستر سیمینار و مقاله علمی ارایه می‌دهند،  محصلان این دیپارتمنت را به انجام فعالیت‎‌های تحقیقی مکلف می‌سازند تا در جریان دوره تحصیلی ظرفیت تحقیقی محصلان تقویت شده و این مهارت در آن‌ها رشد یابد.

برگزاری سیمینارهای علمی و گفتمان‌ها در مورد موضوعات دینی، اجتماعی،حقوق بشری و غیره از دیگر فعالیت‌های اساسی دیپارتمنت اجتماعیات است. این سیمینارها توسط استادان و سایر شخصیت‌های علمی کشور که از سوی دیپارتمنت اجتماعیات دعوت می‌شوند انجام می‌یابد.

با اجرای این برنامه‌های، دیپارتمنت اجتماعیات انتظار دارد تبدیل به یک مرکز مهم و با اعتبار تحقیقاتی شده و از این طریق در انکشاف جامعه سهم خود را ایفا نماید.

 

ج: سیر و برنامه های عملی:

برگزاری برنامه مناظره علمی از دیگر فعالیت‌هایی است که می‌تواند در تقویت استعداد محصلان مفید واقع شده و توانمندی آن‌ها را افزایش دهد. این برنامه‌ها از سوی دیپارتمنت اجتماعیات در داخل پوهنتون و در صورت امکان در سایر مکان‌ ها برگزار خواهد شد.

سفرهای علمی مانند بازدید از ریاست اوقاف، ریاست معارف و در صورت امکان از نهادهای مهم بین‌المللی از دیگر فعالیت‌هایی است که در ارتقای سطح توانمندی و علمی دانشجویان کمک می‌کند.

 

د: سیر و برنامه‌های تفریحی:

دیپارتمنت اجتماعیات به منظور نشاط، تشویق و ایجاد انگیزه در محصلان هر از چند گاه برنامه‌های تفریحی راه اندازی می‌کند که محصلین در آن به صورت گروهی شرکت می‌نمایند. این برنامه‌ها شامل بازدید از جاهای تفریحی، تاریخی، برنامه‌های ورزشی و غیره است.

 

هـ: برگزاری جلسات رسمی دفاع از مونوگراف محصلان:

مونوگراف یکی از مراحل مهم فارغ‌التحصیلی به حساب می‌آید و هر محصل می‌باید در پایان دوره تحصیلی خود در مورد یکی از مسایل مرتبط به رشته تحقیق نموده و از آن دفاع نماید.

در دیپارتمنت اجتماعیات پوهنتون مولاناجلال الدین محمد بلخی، محصلان حین ورود به سمستر هشتم موضوع مورد علاقه شان را به دیپارتمنت پیش‌نهاد می‌کنند و پس از تایید موضوع توسط کمیته موظف و تعیین استاد راهنما کار عملی مونوگراف آغاز می‌شود.

پس از تکمیل شدن مرحله نگارش، محصل مکلف است طی یک جلسه رسمی و در حضور استاد رهنما و داور از مونوگراف خود دفاع نماید.

انتظار می‌رود با تکمیل شدن این پروسه ضمن اینکه محصل با روش‌های تحقیق و نویسندگی آشنایی پیدا نماید مهارت‌های لازم نویسندگی، انجام تحقیقات علمی، نگارش مقالات علمی و کتاب را هم کسب نماید.

 

و: ارزیابی محصلان:

محصلان در طول دوره تحصیلی شان با روش‌های مختلف ارزیابی می‌شوند. این روش‌های عبارت اند از:

پرسش و پاسخ در جریان جلسات درسی روزمره؛

انجام تحقیق در جریان سمستر در هر درس؛

ارایه سیمینار صنفی در هر سمستر و هر درس؛

آزمون میان سمستر یا 20%؛

امتحان پایان سمستر؛

 

ی: استفاده از تکنالوژی در امر آموزش:

دیپارتمنت اجتماعیات پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی با استفاده از امکانات تکنالوژیک برای ایجاد شفافیت و ارایه خدمات با کیفیت استفاده می‌کند که شامل موارد ذیل است:

 1. وب سایت: آنلاین کردن خدمات اداری جهت انتخاب واحد، نمایش وضعیت تحصیلی، درج شکایات، دسترسی به کتابخانه و سایر امور اداری و آموزشی؛
 2. انترنت: ایجاد قابلیت دسترسی به پوهنتون از راه دور برای محصلان برای ایجاد سهولت در امور اداری و آموزشی؛
 3. تجهیزات: کامپیوتر، پراجکتور، LCD، کمره‌های مدار بسته امنیتی و غیره؛

استفاده از امکانات تکنالوژی با اهداف ذیل صورت می‌گیرد:

 1. ارتقای کیفیت آموزشی با استفاده از روش و امکانات تکنالوژی؛
 2. ایجاد قابلیت دسترسی به پوهنتون برای محصلان از راه دور؛
 3. سهل سازی روندهای اداری؛
 4. ساختن زیربنا برای ارایه خدمات غیر حضوری در مواقع نیاز.

 

مهارت‌ها و توانمندی‌های فارغان رشته اجتماعیات:

آشنایی با مبانی و منابع علم دین وشریعت و فهم چگونگی کاربرد آن در روند زندگی؛

قابلیت تحلیل علمی مسایل مربوط به حوزه اجتماعیات در سطوح ملی و منطقه‌ای ؛

قابلیت انجام وظیفه در نهادهای ملی و بین‌المللی اعم از نهادهای علمی-تحقیقاتی و خدماتی؛

قابلیت انجام تحقیقات علمی؛

قابلیت مذاکره، مشوره‌دهی دینی.

 

آینده شغلی فارغان رشته اجتماعیات:

فارغان و دانش‌اموختگان رشته اجتماعیات ، ضمن اینکه می‌توانند در نهادهای اجتماعی کشور به عنوان افراد کارشناس و متخصص عرصه اجتماعی جذب شوند در سایر نهادهای ملی و بین‌المللی که در عرصه‌های تحقیقی و خدماتی فعالیت دارند به عنوان محقق، مدیر، و غیره استخدام شوند.

 

امکانات پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی برای برگزاری رشته اجتماعیات:

پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی از امکانات خوب و قابل توجه برای برگزاری رشته اجتماعیات برخوردار است. این امکانات شامل موارد ذیل است:

ساختمان و صنف‌های درسی مناسب مجهز با امکانات آموزشی و کمک آموزشی؛

کادر با تجربه و دارای تحصیلات عالی ؛

کتابخانه غنی و مجهز؛

کامپتوتر لب مجهز با انترنت؛

فضای باز و پویای آموزشی؛

 

نقش دیپارتمنت اجتماعیات در انکشاف جامعه:

دیپارتمنت اجتماعیات به عنوان یکی از بخش‌های پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی، با توجه به مسوولیت‌هایی که دارد خواهان ایفای نقش فعال در جامعه است. این نقش از طرق ذیل ایفا می‌شود:

 1. برگزاری و میزبانی نشست‌ها و سیمینارهای علمی پیرامون موضوعات روز جامعه و به خصوص علوم اجتماعی و تلاش برای پیدا کردن راه‌حل‌های مناسب برای مشکلات موجود؛
 2. شرکت در نشست‌ها و سمینارهای علمی سایر مراکز اکادمیک که با هدف فوق برگزار شده باشد؛
 3. تولید آثار علمی شامل کتاب و مقالات معطوف به مشکلات دینی-اجتماعی کشور؛
 4. تنظیم برنامه‌های عملی جانبی دیگر با سایر نهادهای مشابه برای ارتقای مهارت محصلان؛
 5. انعقاد توامیت‌های علمی جهت اجرای برنامه‌های عملی مشترک با نهادهای اکادمیک داخلی ؛
 6. انعقاد توامیت علمی جهت تبادل محصلان و استادان در دوره‌های کوتاه مدت جهت شریک سازی تجارب با نهادهای اکادمیک داخلی ؛