گرامیداشت از سالروز درگذشت خداوندگار بلخ حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی

گرامیداشت از سالروز درگذشت خداوندگار بلخ حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی
مرگ ما هست عروسی ابد
سر آن چیست هوالله احد
از هفدهم دسمبر هفتصد و چهل و هشتمین سالروز در گذشت مولانا جلال الدین محمد بلخی شاعر و اندیشمند بزرگ جهان در پوهنتون مولانا تجلیل به عمل آمد.
این محفل که با هماهنگی مرکز تحقیقات علمی؛کمیته مولانا شناسی ؛معاونیت امور فرهنگی و همکاری رسانه یی شبکه رادیو تلویزیون فروغ در تالار کانفرانس علمی پوهنتون مولانا برگزار گردید؛ مقالات علمی تحقیقی توسط استادان هریک استاد شاه محمد فلاح؛محترم استاد نعمت الله پیک ؛استاد شریفه وصیف به خوانش گرفته شد.و قرار است مقالات مناسبتی این محفل با شکوه ادبی و عرفانی در فصلنامه مولانا به چاپ رسیده و به دسترس علاقمندان قرار گیرد.
پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی همه ساله از عرس مولانا گرامی داشت میکند. و همچنان بنای تزئینی تصویر خداوند گار بلخ نیز از طرف پوهنتون مولانا در چوک الکوزی شهر مزارشریف اعمار گردیده است.برنامه ی تحت عنوان (ضیافت اندیشه ها) که توسط کمیته مولانا شناسی پیرامون افکار واندیشه های خداوند گار بلخ تهیه می گردد, هرهفته از شبکه تلویزیون فروغ به نشر می رسد.
مولانا جلال جلال الدین محمد بلخی فرزند بهاوالدین ولد درسال 604 هجری قمری در بلخ افغانستان متولد و در سال 672 هجری قمری در قونیه در گذشت.مثنوی معنوی و دیوان کبیر ازبزرگترین آثار فکری او می باشد که حاوی اندیشه های بلند عرفانی و تربیتی او محسوب گردیده و به زبان های زنده دنیا ترجمه گردیده است. از سالروز وفات او همه ساله در کشورهای مختلف به خصوص ترکیه؛ایران؛ افغانستان و تاجکستان و سایر حلقات ادبی و فکری در سراسر جهان تجلیل به عمل می آید.

Video Presentation