دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین‌الملل

معرفی مختصر دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین الملل

دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین الملل پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون خصوصی مولانا جلال الدین محمد بلخی، از سال 1385 بدین سو در چارچوب پوهنحی حقوق و علوم سیاسی ایجاد شده و مدت 17 سال از فعالیت علمی و اکادمیک آن می‌گذرد.

هدف از ایجاد این دیپارتمنت، تربیت کادر و نیروی متخصص و متعهد در بخش کاری نهادهای دولتی و خصوصی میباشد که بتوانند در زمینه‌های تحقیق، تدریس و کار های عملی- مسلکی سیاست و مدیریت فعالیت داشته باشند.

دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین الملل در حال حاضر دارای هشت نفر کادر علمی دایمی است که یک تن دکتر، شش نفر دارای درجه تحصیلی ماستری و یک نفر لسان، می‌باشد.

دیدگاه

دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین الملل به تأسی از دیدگاه دانشکده حقوق و علوم سیاسی متعهد به آموزش، تولید، و ترویج دانش سیاسی و دیپلوماسی در منطقه و کشور بوده و سعی در ایجاد محیط تحصیلی با کیفیت، غیرسیاسی، عاری از هر نوع تعصب و منطبق با معیار های اکادمیک و جهانی می نماید.

ماموریت

مأموریت دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی قرار ذیل است:

۱-  ایجاد زمینه معیاری آموزش دانش سیاست و دیپلوماسی

۲-  تلفیق دانش نظری و دانش عملی با هدف کاربردی ساختن علم سیاست

۳-  تولید نظریه های علمی سیاسی به منظور تأمین نیاز های فکری و علمی جامعه

۴-  آموزش و کارآفرینی نیروی متخصص برای نهاد های اداری و دیپلوماسی

۵-  نهادینه سازی فرهنگ کارگروهی و همدیگر پذیری در جامعه شغلی و سیاسی.

 

اهداف

  • تربیه کادر مسلکی با توانایی های عملی در بازار کار.
  • ضمن تربیت مسلکی، ایجاد و تقویت تعهد مسلکی در فارغان.
  • ارائه خدمات آموزشی طبق نیاز جامعه افغانستان.
  • تربیه کادر ها با توانایی های تحقیقات علمی در حوزه های مختلف مسلکی شان.
  • دایر نمودن کارگاه های آموزشی جهت دریافت تجربه عملی محصلین قبل از ورود به عرصه کاری شان.

ارزش‌ها

  • رعایت و اتباع از سیره عملی پیامبرص، در فعالیت های روزمره.
  • ایجاد روحیه وطن دوستی و احترام به تمامیت ارضی کشور عزیز مان افغانستان.
  • اتباع و پیروی از اخلاق ستوده شده اسلامی و خط-مشی بزرگان دینی.
  • رعایت هنجار ها و معیار های فرهنگی حاکم در جامعه افغانستان.
  • آراستگی با معیار های علمی موجود در حوزه تحصیلات عالی کشور.