معرفی پوهنتون

معرفی پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی

به نام یزداد دادگر و مهربان. هموطنان عزیز و فرهنگ پرور!

پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی از بدو تاسیس در سال 1386 ه ش در تلاش بوده تا با فعالیت موثر و ارایه خدمات بهتر تحصیلی برای مردم این سرزمین خدمات شایسته را فراهم نماید. طی یکنیم دهه تجربه کاری و فعالیت، دستاوردها و ابتکارات زیادی در پرتو رهنمودهای مدبرانه وزارت تحصیلات عالی کشور، نصیب پوهنتون مولانا گردیده است. طی این مدت طولانی پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی در عرصه های خدمت گذاری برای افراد بی بضاعت و جوانانی که توان مالی ندارند، نیز خدمات ارزنده انجام داده و تا حد ممکن سعی نموده تا هیچ جوان این کشور از زیرسایه چتر علم و دانش محروم نماند. بنابرین نیاز مبرم بود تا برای معرفی این نهاد علمی شناسنامه ای تهیه گردد تا آیینه تمام نمای فعالیت و کارنامۀ این پوهنتون باشد. بخش های مختلف کتلاک حاوی معرفی نامه عرصه های مختلف فعالیت پوهنتون میباشد که با متن؛ تصاویر و جداول تشریح گردیده است. شعبات مهم به صورت جداگانه به معرفی گرفته شده و حاوی تمام معاونیت ها؛ پوهنحی ها؛ کمیته ها و مراکز که درچوکات این پوهنتون فعالیت دارند؛ میباشد.

در تهیه این کتلاک کمیته فرهنگی پوهنتون،رهبری پوهنحی ها و استادان نقش اساسی داشته که ازین بابت از ایشان اظهار سپاس و امتنان می نمایم. همچنان از تمام ارباب فضل انتظار دارم تا در غنامندی هرچی بیشتر کتلاک هذا نظریات عالمانه و نیک شان را دریغ ننمایند.

الحاج محمد یحیی انوری یوسفزی

رئیس عمومی پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی

 

موقعیت

پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی در مزارشریف شمال چوک کفایت جاده سربازان قوای مسلح که به نام سرک چهل متره حلقوی نیز یاد میشود؛ موقعیت دارد که از لحاظ تراکم نفوس و خط و سیر ترافیک محل مناسب میباشد.

در باره پوهنتون

پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی از جمله بهترین و معیاری ترین پوهنتون های خصوصی در کشور است. این پوهنتون در سال ۱۳۸۵ ه ش با خذ جواز از وزارت تحصیلات عالی کشور به فعالیت آغاز نمود. .طی سالهای متمادی فعالیت؛ این نهاد علمی طی یکنیم دهه تجربه کاری خویش مدارج عالی پیشرفت و ترقی را پیموده و اکنون پنج دانشکده ( طب معالجوی؛ حقوق و علوم سیاسی؛ اقتصاد؛ ژورنالیزم و تعلیم و تربیه ) در چوکات آن فعالیت دارد.و همچنان تغیرات و انکشافات لازم را در عرصه های مختلف داشته است.که بدین ملحوظ و با داشتن کیفیت بهتر خدماتی این نهاد علمی توانست در سال ۱۳۹۲ ه ش از (موسسه) به (پوهنتون) ارتقا نماید. طی این مدت صد ها تن از رشته های مختلف این پوهنتون فراغت حاصل نموده و در نهاد های دولتی و خصوصی مشغول انجام وظایف اند. پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی کیفیت را معیار فعالیت های خویش قرار داده و میکوشد با رویکرد جدید و موثر زمینه های آموزش را برای جوانان مساعد سازد.

پوهنحی ها

در چوکات پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی با در نظرداشت بازار کار و نیاز علمی جامعه، پنج پوهنحی در مقاطع مختلف زمانی ایجاد گردیده است که عبارت از: طب معالجوی، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، ژورنالیزم و تعلیم و تربیه. علاقمندان میتوانند با شمولیت در کانکور پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی و سپری نموده موفقانه آن، به دانشکده های دلخواه شان راه یابند.

نوعیت پوهنتون

پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی یک نهاد غیر دولتی بوده و بر اساس لوایح و مقررات وزارت تحصیلات عالی و سایر قوانین نافذه کشور فعالیت می نماید.

محصلان

فارغان صنوف دوازدهم میتوانند بعد از سپری نمودن موفقانه کانکور پوهنتون مولانا در پوهنحی ها پنج گانه مطابق نمره کانکور شان شامل شوند ودر پوهنحی تعلیم و تربیه بر علاوه فارغان صنوف دوازدهم، فارغان صنوف چهاردهم دارالمعلمین ها نیز میتوانند شامل صنف پانزدهم در این پوهنحی گردیده و تحصیلات شان را تکمیل نمایند.

استادان

تعداد مجموعی استادان پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی به 72 تن میرسد که به سویه های داکتر، ماستر و لسانس میباشد و از تعداد مجموعی 30 فیصد آنان را خانم ها تشکیل میدهند.

دیدگاه وماموریت پوهنتون مولانا

دیدگاه

پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی میخواهد در آینده نزدیک با طرح برنامه های معیاری علمی و تدریس، تحقیق و عرضه خدمات با کیفیت علمی مطابق نیاز بازار کار برای جوانان افغان، به عنوان یک پوهنتون معتبر در سطح کشور شناخته شود.

ماموریت

پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی در حال حاضر با تلاش و کوششهای فراوان زمینه دسترسی آسان و مناسب آموزش با کیفیت را برای نسل جوان مساعد ساخته است تا ایشان با کسب مهارتهای لازم مصدر خدمت به کشور گردند.

مقاصد

پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی به مثابه یک مرکز اشاعۀ علم و دانایی برای گسترش دانش مسلکی و تربیه کادرهای متجرب تلاش می نماید. ما برای رسیدن به یک نیروی کار موثرسعی می نماییم نیاز بازار کار را مرفوع نماییم و همچنان سطح تحصیلات در جامعه باید افزایش یابد زیرا رسیدن به یک جامعه ایدآل و مرفه نیاز به توسعه دانش و علم دارد .

 

هدف 

هدف از تأسیس پوهنتون خصوصی مولانا تربیه کادر های جوان مسلکی ، متعهد و مسؤولیت پذیر در مقابل ملت و مردم زجر کشیده افغانستان و ارائه خدمات علمی و مسلکی در ساحات مختلف کاری برای اعمار و بازسازی کشور عزیز ما افغانستان میباشد.

مرام

هر نهاد تحصیلات  عالی  برای عرضه خدمات  تحصیلی  و ارتقأ   ظرفیت علمی جامعه  و  دستیابی   به موفقیت های اکادمیک اهداف   و مقاصد  خاص را  دنبال میکند.

پوهنتون خصوصی مولانا  با  درک همین مفهوم و بخاطر رسیدن  به اهداف اکادمیک که در نظر دارد تا جهت ارتقأ دانش مسلکی جوانان تشنه  به علم و معرفت مقاصدی را  طرح  و برای تطبیق آن راه های عملی را جستجو مینماید.

           برای رسیدن به اهداف و مرام فوق مقاصد ذیل را در نظر داریم :

 • داشتن ارادۀ قوی و باورمند به آینده؛
 • استفاده از تکنالوژی معاصر در تدریس؛
 • موجودیت همکاری صمیمانه بین اعضای کادر علمی؛
 • جذب کادرهای جوان و متعهد؛
 • موجودیت کتابخانه غنی از کتب مختلف؛
 • موجودیت کمپیوتر لب
 • موجودیت انترنت کلپ
 • موقعیت مناسب پوهنتون نسبت موجودیت ترانسپورت شهری از چند طرف؛
 • موجودیت توانائی مالی بخاطر رفع نیازمندی مالی پوهنتون؛
 • همکاری با محصلان بی بضاعت؛
 • موجودیت ویب سایت غنی؛
 • ظرفیت قوی علمی جهت پیشبرد اهداف علمی پوهنتون و نشر ماهانۀ و مجله علمی به منظور انعکاس تحقیقات و نوشته های علمی استادان و محصلان

 داشتن روابط فعال با واحدهای دولتی ذیربط؛

 • تدویر سمینارها و ورکشاپ ها جهت ارتقای ظرفیت استادان و محصلان از پیشبرد های علم و تکنالوژی معاصر در عرصه‏های موجود در پوهنتون؛
 • توانمندی تألیف و ترجمۀ کتب درسی و سایر آثار علمی- تحقیقی توسط استادان پوهنتون؛
 • موجودیت دیتابیس واحد در سطح پوهنتون؛
 • موجودیت استادان جوان و استادان دارای درجه تحصیلی و رتب علمی بلند؛
 •  

هیئت امنا

 • هئیت امناء، عالیترین مرجع رهبری کننده و تصمیم گیرنده در پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی می‌باشد.
 • هئیت امناء دارای ترکیب آتی است:
 1. یک نفر از موسسین پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی بحیث رئیس،
 2. رئیس پوهنتون مولانا جلال الدین محمدم بلخی بحیث منشی
 3. سه نفر استاد دارای رتبه علمی پوهندوی یا بالاتر از ٱن با درجۀ تحصیلی حد اقل ماستر که از جمله یکنفر آن دارای رتبه علمی پوهاند باشد.
 4. دو نفر از سکتور تجاری- صنعتی و یا نمایندۀ موسسات ذیربط
 5. یک نفر محصل ممتاز به اساس معرفی انجمن محصلان برای یک سال؛
 6. اعضای مندرج بند 3 و 4 این ماده از جمله منسوبین پوهنتون مولانا بوده نمی‌توانند.
 • ریاست هئیت امناء به عهده مؤسس مندرج فقره(1) این ماده می‌باشد؛
 • تصامیم درهئیت امناء با اکثریت آرای حاضر گرفته می شود؛
 • جلسات هئیت امناء طبق تقویم آن به طور عادی در هر سمستر یکبار و در موارد ضروری به گونۀ فوق‌العاده با حضور داشت حد اقل دو- سوم اعضای آن برگزار می‌شود.
 • تدویر جلسات فوق‌العاده به دعوت رئیس، منشی و یا دو ثلث اعضا دایر شده می توانند.

لایحۀ وظایف رئیس پوهنتون:

 1. نماینده گی قانونی از پوهنتون؛
 2. ریاست از جلسات شورای علمی پوهنتون و نظارت از تطبیق فیصله های آن؛
 3. نظارت از تطبیق امور مربوط به معاونیت های پوهنتون، پوهنحی ها وسایر نهاد های مربوط؛
 4. نظارت و مواظبت از ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی در پوهنتون؛
 5. اداره امور مالی،حسابی، دارایی ها و ملکیت های پوهنتون؛
 6. تأمین نظم و انظباط و مساعد نمودن محیط و فضای مناسب کار در پوهنتون؛
 7. اتخاذ تدابیر لازم و فراهم آوری سهولت ها برای بهبود وضع تحصیلی، تربیتی و تحقیقی در پوهنتون؛
 8. مواظبت و رعایت اصول آزادی های اکادمیک در پوهنتون؛
 9. اتخاذ تدابیر و انکشاف پلان ها و برنامه های لازم جهت بلند بردن عواید و دارایی های پوهنتون از طریق اجرای تحقیقات علمی،انتشارات،برگزاری کورس های آموزشی و تأسیس نهاد های تولیدی؛
 • ایجاد وتحکیم روابط علمی با نهاد های همتا به سطح ملی و جهانی؛
 • جلب و جذب مساعدت های مالی و تخنیکی اشخاص و مؤسسات داخلی و خارجی طبق قانون؛
 • امضای قرار دادهای توامیت علمی و تحقیقی طبق احکام قانون؛
 • تأیید یا ارجاع فیصله ها و مصویه های شورای های علمی پوهنحی ها جهت بررسی به مجلس شورای علمی پوهنتون؛
 • اجراآت لازم پیرامون تقرر کادر علمی؛
 • اجراآت ضروری در رابطه به استخدام کادر های علمی قرار دادی؛
 • اجراآت لازم در بارۀ استفاده از بورس های تحصیلی و کوتاه مدت؛
 • نماینده گی از پوهنتون در مسافرت های کادر به خارج از کشور در صورت ضرورت و ایجاد وظیفوی؛
 • اتخاذ تدابیر لازم برای بهبود وضع خدمات و حفظ و مراقبت پوهنتون؛
 • اجراآت لازم در تقدیر و تحسین از منسوبان مستحق پوهنتون؛
 • اجراآت لازم در بارۀ انکشاف دراز مدت میان مدت و کوتاه مدت؛
 • طرح پلان ها و برنامه های فعالیت های پوهنتون به مجلس عمومی استادان،شورای علمی پوهنتون و مقام وزارت تحصیلات عالی؛
 • ارائه گزارش از فعالیت های پوهنتون به مجلس عمومی استادان،شورای علمی پوهنتون و مقام وزارت تحصیلات عالی؛
 • رعایت و نظارت از تطبیق قانون برخورد یکسان و عادلانه با تمام منسوبان پوهنتون در برابر قانون؛
 • داشتن توجه دایمی به رفع نیازمندی های اکادمیک،رفاهی و صحی نهاد ها و منسوبان پوهنتون؛
 • نظارت از اجراآت معاونیت علمی، امور محصلان و مالی و اداری و نهاد های مربوط آنها؛
 • نظارت از اجراآت پوهنحی ها؛
 • سایر وظایف که طبق قانون به رئیس پوهنتون تعلق می گیرند.