Undergraduate Program

پوهنځی حقوق

پیام رئیس پوهنحی حقوق

به نام خداوند لوح قلم حقیقت نگار وجود و عدم

خدایی که داننده راز هاست نخستین سرآغاز،آغاز هاست

پوهنتون خصوصی مولانا جلال الدین محمد بلخی یکی از پوهنتون های پیشتاز و نخبه در سطح کشور بوده که به عنوان اولین پوهنتون خصوصی زون شمال در سال  ۱۳۸۶ در شهر مزارشریف  با سعی و تلاش مجدانه مرد علم پرور شهید پوهنمل استاد محمد ظریف انوری استاد فقید پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بلخ ایجاد گردید، جا دارد به اینکه به عنوان همکار علمی با این پوهنتون خیلی مدت هاست همکاری دارم افتخار نموده و به خود ببالم، پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون خصوصی مولانا جلال الدین محمد بلخی که همزمان با ایجاد پوهنتون در چوکات این پوهنتون با یک دیپارتمنت اداری- دیپلوماسی تاسیس گردیده دارای نصاب درسی معیاری تایید شده وزارت محترم تحصیلات عالی که با معیار های روز و کادر های علمی با درجات تحصیلی حد اقل ماستر و امکانات و تجهیزات درسی که با جدیدترین تکنالوژی روز عیار گردیده یکی از بهترین مکان های آموزشی در سطح کشور مان می باشد. پوهنحی حقوق و علوم سیاسی  توانست در سال ۱۳۸۹ دیپارتمنت قضایی- سارنوالی خویش را نیز در چوکات این پوهنحی فعال نموده و اکنون خدمات تحصیلی را در هر دو رشته فوق ( اداری- دیپلوماسی و قضایی- سارنوالی) برای جوانان تشنه به علم دیار مولانا ارائه میدارد، تا اکنون بیشتر از ۲۲ دوره فارغان را در هر دو رشته که تقریباَ……. تن می شود را به جامعه تقدیم نموده است.

از بدو تاسیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی تا اکنون به سعی، تلاش و پشتکار صادقانه اعضای کادر علمی و اداری این پوهنحی توانسته رشد و توسعه چشمگیری از لحاظ کمی و کیفی در سطح پوهنتون داشته باشد، اعضای کادر علمی این پوهنحی تماماَ دایمی بوده و همه ای شان از درجات تحصیلی بالای چون داکتر و ماستر بر خوردار میباشند در حال حاضر پوهنحی حقوق و علوم سیاسی در تشکیلات رسمی خود دارای …….تن استاد دایمی بوده که از این میان دو تن شان داکتر و متباقی ماستر میباشند، این پوهنحی به منظور ارائه خدمات تحصیلی معیاری دارای امکانات و تجهیزات تدریسی به اندازه کافی و مطابق نیاز های آموزشی روز میباشد و خدمات تحصیلی به شکل معیاری و استندرد آن برای شیفته گان دانش ارائه میگردد.

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی دارای دیدگاه و ماموریت مدون و پلان استراتیژیک پنج ساله بوده و هر کدام دیپارتمنت ها نیز به نوبه خود دیدگاه و ماموریت مدون و پلان استراتیژیک پنج ساله مشخص خود را دارند. در پوهنحی حقوق و علوم سیاسی سعی بر آن میگردد تا خدمات تحصیلی به بهترین وجه آن در پرتو قوانین، مقررات، لوایح و طرزالعمل های اکادمیک وزارت محترم تحصیلات عالی و قواعد داخلی پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی برای متقاضیان رشته های دوگانه این پوهنحی  ارائه گردد. تا خدمات ما به منظور تربیه کادر های حقوقی و سیاسی موثر واقع شده و کمبود منابع بشری را در این عرصه کاهش داده باشیم.

این کتلاک بخاطر معیاری شدن امور اکادمیک و اداری پوهنحی و توضیح ساختار اداری- آموزشی، نصاب درسی و امکانات و تجهیزات تحصیلی تهیه و ترتیب گردیده تا باشد از این طریق اهداف اساسی، فرعی و ارزش های را که ما در امر ارائه خدمات تحصیلی به آن معتقدیم به دسترس ارباب رجوع قرار گرفته و در روشنایی آن نقد های سالم شان را به جهت بهبود امور اکادمیک و اداری این پوهنحی ارائه بدارند. از تمامی عزیزان که کتلاک حاضر را مطالعه می نمایند احترامان رجامندیم که پیشنهادات سالم و ارزنده خویش را در امر خدمت گذاری و بهبود پروسه ارائه خدمات تحصیلی جهت همکاری و همیاری با این اداره شریک سازند.

تمنا داریم که به لطف و استعانت خدواند بزرگ و با همکاری تمامی اعضای کادر علمی و اداری این پوهنحی و محصلین عزیز بتوانیم خدمات با کیفیت تحصیلی را برای جوانان تشنه به علم کشور که میخواهند در عرصه های حقوقی و سیاسی و اداری مصدر خدمت گردند ارائه نموده و دین ایمانی و وجدانی خویش را ادا نموده و سهم ارزنده را در این امر مهم داشته باشیم.

با احترام

جمشید «نژند»

رئیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

 

معرفی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی در سال ۱۳۸۶ در چوکات پوهنتون خصوصی مولانا جلال الدین محمد بلخی با یک دیپارتمنت اداری – دیپلوماسی ایجاد گردیده و در سال ۱۳۸۹ توانست دیپارتمنت قضایی – سارنوالی را نیز در جنب دیپارتمنت اولی ایجاد کند، پوهنحی حقوق و علوم سیاسی تا اکنون در ۲۲ دور بیشتر از ۳۰۰۰ تن محصلین اعم از طبقه اناث و ذکور را از رشته های اداری – دیپلوماسی و قضایی – سارنوالی فارغ داده و به جامعه کاری کشور نماید.

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی دارای دو دیپارتمنت ( اداری – دیپلوماسی و قضایی – سارنوالی ) بوده که در تعمیر شماره اول ساختمان دایمی پوهنتون موقعیت دارد. در این پوهنحی به تعداد ۱۸ تن استادان دایمی با درجه های تحصیلی دوکتورا و ماستر تدریس می نمایند در سال ۱۳۹۹ به تعداد ۴۸۵ تن محصلین در هر دو رشته فوق در دو تایم روزانه و شبانه در ۱۸ صنف درسی مصروف فرا گیری دانش بوده که حدود چهل فیصد آن را طبقه اناث تشکیل داده و متباقی ذکور میباشند.

با توجه به موضوعات فوق ایجاد فضای مناسب علمی و اکادمیک، فراهم سازی زمینه های تدریس و تحقیق برای استادان و محصلین، بلند بردن ظرفیت علمی استادان و محصلین، تهیه و به روز رسانی مواد درسی از منابع معتبر دست اول، تدریس با شیوه های جدید تدریسی( OBE و SCL )، فراهم سازی زمینه دسترسی به منابع معتبر علمی مرتبط به رشته تحصیلی، ایجاد زمینه کار های عملی و کار آموزی برای محصلین و فراهم سازی دسترسی استادان و محصلین به بورسیه های تحصیلی از اهداف عمده این پوهنحی را تشکیل میدهد.

دیدگاه ( چشم انداز ) ما:

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی به تأسی از دیدگاه کلی پوهنتون مولانا ، با عزم و جزم راسخ ، با طرح یک پلان استراتیژیک و جامع در صدد آنست تا خدمات تحصیلی در رشته حقوق و علوم سیاسی را با معیار های علمی و اکادمیک ارائه نموده و در آینده بسیار نزدیک به بهترین پوهنحی در سطح این زون مبدل گردد .

مأموریت ( رسالت ) ما :

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی ، در حال حاضر با سعی و تلاش و مساعد ساختن بستر بهتر ارائه خدمات تحصیلی همواره روش های جدید و به روز شده تدریس را جهت تربیه کادر های مسلکی در عرصه های قضایی و سیاسی بکار گرفته تا به جامعه قضایی و سیاسی کشور خدمات ارزنده ارائه گردد .

اهداف اساسی ما:

  1. پیشبرد وظایف محوله مقامات ذیصلاح مطابق به قانون تحصیلات عالی ملکی.
  2. رشد و توسعه فعالیت های اکادمیک.
  3. تربیه کادرهای مسلکی در بخش های قضا، سارنوالی، ادارات محلی و سیاست خارجی کشور .
  4. رشد سطح آگاهی بطور کل در سیستم قضا ، پارلمان و اجرایه و قدمه های آن.
  5. تقویت درجه نفوذ قانون و سیاست، رشد تفکر مقنن و سیاست گذار در همه حوزه های زندگی اجتماعی و سیاسی.
  6. تحقق و توسعه عدالت اجتماعی و سیاسی در پرتو قوانین نافذه کشور.

 تعمیم دانش حقوقی و سیاسی در سطوح مختلف.