تطبیق واکسیناسیون ویژه استادان، کارمندان و‌ محصلان در پوهنتون مولانا!

مطابق هدایت‌ وزارت محترم تحصیلات عالی و ایجاد مصئونیت صحی برای استادان، محصلان و کارمندان در مقابل ویروس مهلک کرونا، پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی، روز پنجشنبه مورخ ۷ اسد ۱۴۰۰، از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر، برنامه واکسیناسیون را با موفقیت تطبیق نمود.
هیات رهبری پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی، از وزارت های محترم تحصیلات و صحت عامه، بابت اقدام نیک و به موقع و فراهم اوری تسهیلات لازم، تشکر و قدردانی می نماید.

Video Presentation