دیپارتمنت زبان انگلیسی

معرفی مختصر دیپارتمنت انگلیسی:

 به همین منظوردرسال 1391 دیپارتمنت انگلیسی درتشکیل پوهنحی تعلیم وتربیه  پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی منظورگردید که باداشتن چهار نفر استاد مسولیت پیشبرد تدریس مضامین انگلیسی را در دیپارتمنت  به عهده داشت.

این دیپارتمنت حدودآ دارای (۷) تن استاد به سویه ماستر ولسانس بوده که مصروف خدمت گزاری اولاد وطن میباشد ضمنآ این دیپارتمنت دارای 220 تن محصلان ذکورواناث

دردوتایم میباشد هم چنان این دیپارتمنت دارای کریکولم ومفردات درسی جدید که توسط کمیته محترم نصاب تعلیمی تائید گردیده است دارد.

 

 عوامل  ایجاد،دیپارتمنت انگلیسی ذیلاً تحریرمیگردد:

 1. تربیت معلمان مسلکی ومتخصص برای وزارت محترم معارف .
 2. رشد انکشاف استعداد وتوانائی تدریس نصاب معارف درمکاتب .
 3. تقویه حس وطن دوستی وهمزیستی مسالمت آمیز.
 4. حفظ ارزشهای پسندیده هم وطنان کــشور.
 5. رفع کمبود نیازمندی معلمین مسلکی در دیپارتمنت زبان انگلیسی.
 6. آگاهی دادن محصلان از روش های نوین تدریس در بخش زبان ادبیات انگلیسی
 7. تربیه کادر های علمی متخصص، کشور در بخش زبان انگلیسی .

 

دیدگاه 

 • دیپارتمنت انگلیسی مکلفیت خود میداند تا با طرح برنامه های علمی تدریسی٬ تربیتی و  عرضه خدمات با کیفیت را جهت  تربیت کادر های با تجربه به عنوان یک دیپارتمنت قابل اعتبار در سطح پوهنحی تعلیم و تربیه شناخته شود.

 

ماموریت 

 • دیپارتمنت انگلیسی در حال حاضر با استفاده از میتود های نوین تدریس و باکیفیت دانش آموزان را تربیه مینماید تا باشد با کسب دانش بلند زبان انگلیسی مصدر خدمت در عرصه کاری خود شوند.

 

ارزش‌ها:

 • رشد صفت تقوا و پاکدامنی.
 • ترویج روحیه تحمل و بردباری و رعایت احترام متقابل.
 • پایبندی به وقت.
 • روحیه وطندوستی و احترام به ارزش های ملی و اسلامی.
 • دقت٬ درستی٬ شفافیت و صداقت در کار.
 • رد هر گونه تبعیض بر اساس فرموده های دین اسلام.
 • رعایت ارزشهای ملی و فرهنگی و انکشاف آنها.
 • رفع خشونت در جامعه.
 • احساس مسوولیت در برابر دین، وظیفه٬ مردم و وطن.

 

  طول دوره تحصیلی رشته دیپارتمنت انگلیسی:

 براساس لایحه سیستم کریدیت وزارت محترم تحصیلات عالی، یک دوره تحصیلی مقطع لیسانس در رشته‌های علوم انسانی حد اقل هفت سمستر و حد اکثر دوازده سمستر است. دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون مولانا جلال الدین محمدبلخی نیز با تبعیت از این لایحه یک دوره تحصیلی را در هشت سمستر و 140 کریدیت تعریف نموده است که تعداد کریدیت در یک سمستر حداقل 18 و حداکثر آن 21 کردیت می‌باشد.

نصاب حاضری در یک درس در جریان یک سمستر 75 فیصد است و در صورت غیبت بیشتر محصل از امتحان درس مورد نظر محروم می‌شود. محصلان در جریان یک دوره تحصیلی می‌توانند دو سمستر تاجیل بگیرند و غیبت بیشتر از دو سمستر باعث انفکاک محصل می‌شود.

 

شاخص‌های آموزشی دیپارتمنت انگلیسی:

الف: آموزش معیاری:

مهم‌ترین هدف دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی، تربیت نیروی متخصص و متعهد برای جامعه است. این هدف نیازمند ارایه خدمات آموزشی با کیفیت است که با استفاده از روش‌های جدید تدریسی قابل دسترس است. آموزش پرسش‌محور و مشارکت محصلان در روند تدریس از عواملی است که رسیدن به این هدف را سهل ‌ساخته و باعث رشد استعدادهای محصلان  می‌شود.

دیپارتمنت انگلیسی با پیروی از این روش‌ها در تلاش است به سمت هدف فوق در حرکت باشد و رسالت خود را در انکشاف علمی جامعه انجام دهد.

معرفی منابع بروز در مضامین درسی و ترویج فرهنگ کتابخوانی، برگزاری سیمینار توسط محصلان، انجام تحقیقات و خلاصه سازی کتاب‌های درسی توسط محصلان، ترویج فرهنگ ترجمه و غیره از جمله اقداماتی است که با روی کار گرفتن آن‌ها، انگیزه محصلان برای سهم گیری در فرایند ارتقای کیفیت تحصیلی بالا رفته و در رشد توانمندی و ظرفیت علمی محصلان تاثیر مثبت ایجاد می‌شود.

 

ب: تحقیق و سیمینارهای علمی:

تحقیق یکی از پایه‌های اصلی تحصیلات عالی است و بدون آن توسعه علمی در جامعه محقق نمی‌شود. از این رو انجام یافتن تحقیقات علمی توسط محصلان و استادان دیپارتمنت انگلیسی یکی از فعالیت‌های مهم این دیپارتمنت است.

استادان دیپارتمنت انگلیسی  ضمن اینکه د ر هر سمستر سیمینار و مقاله علمی ارایه می‌دهند،  محصلان این دیپارتمنت را به انجام فعالیت‎‌های تحقیقی مکلف می‌سازند تا در جریان دوره تحصیلی ظرفیت تحقیقی محصلان تقویت شده و این مهارت در آن‌ها رشد یابد.

برگزاری سیمینارهای علمی و گفتمان‌ها در مورد موضوعات دینی، اجتماعی،حقوق بشری و غیره از دیگر فعالیت‌های اساسی دیپارتمنت انگلیسی است. این سیمینارها توسط استادان و سایر شخصیت‌های علمی کشور که از سوی دیپارتمنت انگلیسی دعوت می‌شوند انجام می‌یابد.

با اجرای این برنامه‌های، دیپارتمنت انگلیسی انتظار دارد تبدیل به یک دیپارتمنت مهم و با اعتبار تحقیقاتی شده و از این طریق در انکشاف جامعه سهم خود را ایفا نماید.

 

ج: سیر و برنامه های عملی:

برگزاری برنامه مناظره علمی از دیگر فعالیت‌هایی است که می‌تواند در تقویت استعداد محصلان مفید واقع شده و توانمندی آن‌ها را افزایش دهد. این برنامه‌ها از سوی دیپارتمنت انگلیسی در داخل پوهنتون و در صورت امکان در سایر مکان‌ ها برگزار خواهد شد.

سفرهای علمی مانند بازدید از مکاتب، ریاست معارف و در صورت امکان از نهادهای مهم بین‌المللی از دیگر فعالیت‌هایی است که در ارتقای سطح توانمندی و علمی دانشجویان کمک می‌کند.

 

د: سیر و برنامه‌های تفریحی:

دیپارتمنت انگلیسی به منظور نشاط، تشویق و ایجاد انگیزه در محصلان هر از چند گاه برنامه‌های تفریحی راه اندازی می‌کند که محصلین در آن به صورت گروهی شرکت می‌نمایند. این برنامه‌ها شامل بازدید از جاهای تفریحی، تاریخی، برنامه‌های ورزشی و غیره است.

 

هـ: برگزاری جلسات رسمی دفاع از مونوگراف محصلان:

مونوگراف یکی از مراحل مهم فارغ‌التحصیلی به حساب می‌آید و هر محصل می‌باید در پایان دوره تحصیلی خود در مورد یکی از مسایل مرتبط به رشته تحقیق نموده و از آن دفاع نماید.

در دیپارتمنت انگلیسی پوهنتون مولاناجلال الدین محمد بلخی، محصلان حین ورود به سمستر هشتم موضوع مورد علاقه شان را به دیپارتمنت پیش‌نهاد می‌کنند و پس از تایید موضوع توسط کمیته موظف و تعیین استاد راهنما کار عملی مونوگراف آغاز می‌شود.

پس از تکمیل شدن مرحله نگارش، محصل مکلف است طی یک جلسه رسمی و در حضور استاد رهنما و داور از مونوگراف خود دفاع نماید.

انتظار می‌رود با تکمیل شدن این پروسه ضمن اینکه محصل با روش‌های تحقیق و نویسندگی آشنایی پیدا نماید مهارت‌های لازم نویسندگی، انجام تحقیقات علمی، نگارش مقالات علمی و کتاب را هم کسب نماید.

 

و: ارزیابی محصلان:

محصلان در طول دوره تحصیلی شان با روش‌های مختلف ارزیابی می‌شوند. این روش‌های عبارت اند از:

پرسش و پاسخ در جریان جلسات درسی روزمره؛

انجام تحقیق در جریان سمستر در هر درس؛

ارایه سیمینار صنفی در هر سمستر و هر درس؛

آزمون میان سمستر یا 20فیصد

امتحان پایان سمستر

 

ی: استفاده از تکنالوژی در امر آموزش:

دیپارتمنت انگلیسی پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی با استفاده از امکانات تکنالوژیک برای ایجاد شفافیت و ارایه خدمات با کیفیت استفاده می‌کند که شامل موارد ذیل است:

 1. وب سایت: آنلاین کردن خدمات اداری جهت انتخاب واحد، نمایش وضعیت تحصیلی، درج شکایات، دسترسی به کتابخانه و سایر امور اداری و آموزشی؛
 2. انترنت: ایجاد قابلیت دسترسی به پوهنتون از راه دور برای محصلان برای ایجاد سهولت در امور اداری و آموزشی؛
 3. تجهیزات: کامپیوتر، پراجکتور، LCD، کمره‌های مدار بسته امنیتی و غیره؛

استفاده از امکانات تکنالوژی با اهداف ذیل صورت می‌گیرد:

 1. ارتقای کیفیت آموزشی با استفاده از روش و امکانات تکنالوژی؛
 2. ایجاد قابلیت دسترسی به پوهنتون برای محصلان از راه دور؛
 3. سهل سازی روندهای اداری؛
 4. ساختن زیربنا برای ارایه خدمات غیر حضوری در مواقع نیاز.

 

مهارت‌ها و توانمندی‌های فارغان رشته دیپارتمنت انگلیسی:

 آشنایی با مبانی و منابع مهارت های زبان انگلیسی و فهم, چگونگی کاربرد آن در روند زندگی؛

قابلیت تحلیل علمی مسایل مربوط به حوزه دیپارتمنت انگلیسی در سطوح ملی و منطقه‌ای ؛

قابلیت انجام وظیفه در نهادهای ملی و بین‌المللی اعم از نهادهای علمی-تحقیقاتی و خدماتی؛

قابلیت انجام تحقیقات علمی؛

قابلیت مذاکره.

 

آینده شغلی فارغان رشته ادبیات انگلیسی:

 فارغان و دانش‌اموختگان رشته دیپارتمنت انگلیسی ، ضمن اینکه می‌توانند در نهادهای خصوصی و دولتی کشور به عنوان افراد کارشناس و متخصص  درعرصه زبان جذب شوند در سایر نهادهای ملی و بین‌المللی که در عرصه‌های تحقیقی و خدماتی فعالیت دارند به عنوان محقق، ترجمان، مدیر، و غیره استخدام شوند.

 

امکانات پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی برای برگزاری رشته دیپارتمنت انگلیسی:

پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی از امکانات خوب و قابل توجه برای برگزاری رشته دیپارتمنت انگلیسی برخوردار است. این امکانات شامل موارد ذیل است:

ساختمان و صنف‌های درسی مناسب مجهز با امکانات آموزشی و کمک آموزشی؛

کادر با تجربه و دارای تحصیلات عالی ؛

کتابخانه غنی و مجهز؛

کامپتوتر لب مجهز با انترنت؛

فضای باز و پویای آموزشی؛

 

  نقش دیپارتمنت انگلیسی در انکشاف جامعه:

دیپارتمنت انگلیسی به عنوان یکی از بخش‌های مهم پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی، با توجه به مسوولیت‌هایی که دارد خواهان ایفای نقش فعال در جامعه است. این نقش از طرق ذیل ایفا می‌شود:

 1. برگزاری و میزبانی نشست‌ها و سیمینارهای علمی پیرامون موضوعات روز جامعه و به خصوص تدریس و تلاش برای پیدا کردن راه‌ حل‌های مناسب برای مشکلات موجود؛
 2. شرکت در نشست‌ها و سمینارهای علمی سایر مراکز اکادمیک که با هدف فوق برگزار شده باشد؛
 3. تنظیم برنامه‌های عملی جانبی دیگر با سایر نهادهای مشابه برای ارتقای مهارت محصلان؛
 4. انعقاد توامیت‌های علمی جهت اجرای برنامه‌های عملی مشترک با نهادهای اکادمیک داخلی ؛
 5. انعقاد توامیت علمی جهت تبادل محصلان و استادان در دوره‌های کوتاه مدت جهت شریک سازی تجارب با نهادهای اکادمیک داخلی ؛