دیپارتمنت حقوق

معرفی مختصر دیپارتمنت حقوق

دیپارتمنت حقوق پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون خصوصی مولانا جلال الدین محمد بلخی، در 1389 در چارچوب این پوهنحی ایجاد شد و مدت 13 سال از فعالیت علمی و اکادمیک آن می‌گذرد. هدف از ایجاد این دیپارتمنت، تربیت کادر متخصص و متعهد در عرصه های حقوقی، عدلی و قضایی در زمینه‌های تحقیق، تدریس و کار های عملی- مسلکی میباشد. دیپارتمنت حقوق در حال حاضر دارای نه نفر کادر علمی دایمی با درجه تحصیلی ماستری می‌باشد.

دیدگاه

دیپارتمنت حقوق پوهنحی حقوق و علوم سیاسی با توجه به دیدگاه و مرام کلی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی و با طرح جامع که دارد، با قاطعیت تمام در پی آن است تا خدمات علمی و تحصیلی خویش را در رشته قضا و څارنوالی با معیار های پذیرفته شده علمی در سطح ملی ارائه نماید، تا درآینده قریب فارغان آن بتوانند فیصدی زیادی از کرسی های نهاد های قضا، څارنوالی و حقوقی ولایات کشور را تحت پوشش قرار داده، ضمناً توانا بر ارائه خدمات حقوقی، وکالت دفاع و مساعدت های حقوقی باشند.

مأموریت

دیپارتمنت حقوق، جهت مساعد ساختن بستر بهتری ارائه خدمات تحصیلی سعی و تلاش دارد تا همواره روش های جدید و بروز شده تدریس (OBE/SCL) را جهت تربیه کادر های مسلکی در عرصه قضا و څارنوالی به کار گرفته و به جامعه قضایی کشور، خدمات ارزنده ارائه دارد.

اهداف

  • تربیه کادر مسلکی با توانایی های عملی در بازار کار.
  • ایجاد و تقویت تعهد مسلکی در فارغان.
  • ارائه خدمات آموزشی طبق نیاز جامعه افغانستان.
  • تربیه کادر ها با توانایی های تحقیقات علمی در حوزه های مختلف مسلکی شان.
  • دایر نمودن کارگاه های آموزشی جهت دریافت تجربه عملی محصلین قبل از ورود به عرصه کاری شان.

ارزش‌ها

  • رعایت و اتباع از سیره عملی پیامبرص، در فعالیت های روزمره.
  • ایجاد روحیه وطن دوستی و احترام به تمامیت ارضی کشور عزیز مان افغانستان.
  • اتباع و پیروی از اخلاق ستوده شده اسلامی و خط-مشی بزرگان دینی.
  • رعایت هنجار ها و معیار های فرهنگی حاکم در جامعه افغانستان.
  • آراستگی با معیار های علمی موجود در حوزه تحصیلات عالی کشور.

محکمه تمثیلی محصلین پوهنحی حقوق و علوم سیاسی دیپارتمنت حقوق