کمیته نشرات

نشرات و ارتباطات:

پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی جهت نشر اتفاقات و پیشرفت های خویش، نشریه ی تحت نام ( مولانا) دارد که به صورت ماهانه به نشر میرسد که در آن تمام پیشرفت ها و انشکافات پوهنتون انعکاس داده میشود. همچنان پوهنتون مولانا دارای یک صفحه وبسایت نیز میباشد که به زبان دری و انگلیسی موضوعات مرتبط به پوهنتون را به نشر میرساند. شبکه رادیو تلویزیون فروغ که نیز در چوکات پوهنتون مولانا فعالیت دارد و کارکردهای پوهنتون و گزارشهای مربوط به آن از طریق رادیو فروغ و تلویزیون فروغ به نشر میرسد.

لایحۀ وظایف آمریت نشرات:

 1. ترتیب پلان های کاری، ماهوار،ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده؛
 2. تدویر محافل، مجالس و کنفرانس های مطبوعاتی در سطح پوهنتون؛
 3. نظارت، از صورت تهیۀ مواد نشراتی(مجلۀ علمی، لکچر نوت های استادان) و فورمه های مورد ضرورت بخش های پوهنتون؛
 4. تأمین ارتباط کاری با تمام رسانه ها جهت پخش و نشر گزارشات تصحیح شده؛
 5. اقدام در زمینۀ پخش و نشر گزارشات، کنفرانس های مطبوعاتی از طریق وسایل اطلاعات جمعی؛
 6. ترتیب، تنظیم، نشر و توزیع به موقع ماهنامۀ حکیم و مجلۀ علمی پوهنتون؛
 7. اخذ مطالب علمی از استادان، صاحب نظران و دانشمندان جهت نشر؛
 8. دایر نمودن جلسات هئیت تحریر جهت ابراز نظر در قسمت امور نشراتی پوهنتون؛
 9. ارسال مقالات علمی جهت اخذ نظریات و سفارشات استادان و کارمندان عالی رتبۀ پوهنتون؛
 • اخذ گزارش از کارمندان تحت اثر و ارائه هدایات لازم جهت بهبود روند نشر؛
 • ارزیابی کیفیت اجراآت کارمندان تحت اثر بمنظور اتخاذ تدابیر بعدی ارتقای بازدهی کاری؛
 • مراقبت از تنظیم و نصب چارت های تصویری در جا های معین به منظور انعکاس فعالیت های پوهنتون؛
 • مراقبت و تنظیم وسایل سمعی و بصری تالار جهت استفاده در کنفرانس ها، سمینار ها و ورکشاپ ها؛
 • تهیه و ترتیب راپور ها و گزارش های صوتی و تصویری از ملاقات ها، سمینار ها و ورکشاپ ها؛
 • اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف ریاست پوهنتون سپرده می‌شود.

چارت تشکیلات کمیته نشرات