پوهنځی حقوق

پیام رئیس پوهنحی حقوق

به نام خداوند لوح قلم حقیقت نگار وجود و عدم

خدایی که داننده راز هاست نخستین سرآغاز،آغاز هاست

پوهنتون خصوصی مولانا جلال الدین محمد بلخی یکی از پوهنتون های پیشتاز و نخبه در سطح کشور بوده که به عنوان اولین پوهنتون خصوصی زون شمال در سال  ۱۳۸۶ در شهر مزارشریف  با سعی و تلاش مجدانه مرد علم پرور شهید پوهنمل استاد محمد ظریف انوری استاد فقید پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بلخ ایجاد گردید، جا دارد به اینکه به عنوان همکار علمی با این پوهنتون خیلی مدت هاست همکاری دارم افتخار نموده و به خود ببالم، پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون خصوصی مولانا جلال الدین محمد بلخی که همزمان با ایجاد پوهنتون در چوکات این پوهنتون با یک دیپارتمنت اداری- دیپلوماسی تاسیس گردیده دارای نصاب درسی معیاری تایید شده وزارت محترم تحصیلات عالی که با معیار های روز و کادر های علمی با درجات تحصیلی حد اقل ماستر و امکانات و تجهیزات درسی که با جدیدترین تکنالوژی روز عیار گردیده یکی از بهترین مکان های آموزشی در سطح کشور مان می باشد. پوهنحی حقوق و علوم سیاسی  توانست در سال ۱۳۸۹ دیپارتمنت قضایی- سارنوالی خویش را نیز در چوکات این پوهنحی فعال نموده و اکنون خدمات تحصیلی را در هر دو رشته فوق ( اداری- دیپلوماسی و قضایی- سارنوالی) برای جوانان تشنه به علم دیار مولانا ارائه میدارد، تا اکنون بیشتر از ۲۲ دوره فارغان را در هر دو رشته که تقریباَ……. تن می شود را به جامعه تقدیم نموده است.

از بدو تاسیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی تا اکنون به سعی، تلاش و پشتکار صادقانه اعضای کادر علمی و اداری این پوهنحی توانسته رشد و توسعه چشمگیری از لحاظ کمی و کیفی در سطح پوهنتون داشته باشد، اعضای کادر علمی این پوهنحی تماماَ دایمی بوده و همه ای شان از درجات تحصیلی بالای چون داکتر و ماستر بر خوردار میباشند در حال حاضر پوهنحی حقوق و علوم سیاسی در تشکیلات رسمی خود دارای …….تن استاد دایمی بوده که از این میان دو تن شان داکتر و متباقی ماستر میباشند، این پوهنحی به منظور ارائه خدمات تحصیلی معیاری دارای امکانات و تجهیزات تدریسی به اندازه کافی و مطابق نیاز های آموزشی روز میباشد و خدمات تحصیلی به شکل معیاری و استندرد آن برای شیفته گان دانش ارائه میگردد.

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی دارای دیدگاه و ماموریت مدون و پلان استراتیژیک پنج ساله بوده و هر کدام دیپارتمنت ها نیز به نوبه خود دیدگاه و ماموریت مدون و پلان استراتیژیک پنج ساله مشخص خود را دارند. در پوهنحی حقوق و علوم سیاسی سعی بر آن میگردد تا خدمات تحصیلی به بهترین وجه آن در پرتو قوانین، مقررات، لوایح و طرزالعمل های اکادمیک وزارت محترم تحصیلات عالی و قواعد داخلی پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی برای متقاضیان رشته های دوگانه این پوهنحی  ارائه گردد. تا خدمات ما به منظور تربیه کادر های حقوقی و سیاسی موثر واقع شده و کمبود منابع بشری را در این عرصه کاهش داده باشیم.

این کتلاک بخاطر معیاری شدن امور اکادمیک و اداری پوهنحی و توضیح ساختار اداری- آموزشی، نصاب درسی و امکانات و تجهیزات تحصیلی تهیه و ترتیب گردیده تا باشد از این طریق اهداف اساسی، فرعی و ارزش های را که ما در امر ارائه خدمات تحصیلی به آن معتقدیم به دسترس ارباب رجوع قرار گرفته و در روشنایی آن نقد های سالم شان را به جهت بهبود امور اکادمیک و اداری این پوهنحی ارائه بدارند. از تمامی عزیزان که کتلاک حاضر را مطالعه می نمایند احترامان رجامندیم که پیشنهادات سالم و ارزنده خویش را در امر خدمت گذاری و بهبود پروسه ارائه خدمات تحصیلی جهت همکاری و همیاری با این اداره شریک سازند.

تمنا داریم که به لطف و استعانت خدواند بزرگ و با همکاری تمامی اعضای کادر علمی و اداری این پوهنحی و محصلین عزیز بتوانیم خدمات با کیفیت تحصیلی را برای جوانان تشنه به علم کشور که میخواهند در عرصه های حقوقی و سیاسی و اداری مصدر خدمت گردند ارائه نموده و دین ایمانی و وجدانی خویش را ادا نموده و سهم ارزنده را در این امر مهم داشته باشیم.