مرکزکاریابی

مرکز کاریابی

مرکز کاریابی در روشنی پلان استراتیژیک پوهنتون در عرصه های کاریابی برای فارغان، تقویه مهارت های مسلکی و اداری فارغانی که شامل کاراند و معرفی فرصت های کاری در سایت ها و ادارات مختلف برای متقاضیان کار که از پوهنتون مولانا فارغ شده اند؛ فعالیت می نماید. بدون شک یکی از مشکلات جوانانی که دوره تحصیل را میگذرانند این است که با محیط کار و مهارت های کاریابی بیگانه اند به همین خاطر اکثر در بدست آوردن وظیفه مطابق رشته و مسلک  و علاقه خویش دچار مشکل میشوند که این معضله مشکلات زیادی را بوجود میاورد از جمله سپرده نشدن کار به اهل کار؛ بیکار ماندن جوانان تحصیل کرده که باعث میشود به اعتیاد روی بیاورند یا ترک وطن نمایند. و یا هم با مشکلات بیکاری دست و پنجه نرم نمایند.

مرکز کاریابی پوهنتون مولانا برای سهولت کاریابی و تقویه مهارت های کاری فارغان برنام های ذیل را انجام میدهد:

  • ارایه مشوره های لازم برای متقاضیان کار که فارغ شده اند
  • معرفی سایت ها و آدرسهای که بست های کاری اعلان می نمایند.
  • آموزش نوشتن خلص سوانح برای کاندیدا شدن در یک بست
  • ارایه سیمینار های ا رتقای ظرفیت برای فارغان مولانا که شامل کار اند