مرکز ترجمه و آموزش زبان های خارجی

مرکز زبان های خارجی

آموزش و یادگیری زبان های خارجی یکی از مهم ترین عوامل در گسترش علم و دانش است. آموزش زبان های خارجی، نه تنها توانایی ها و مهارت های زبان آموزان را بالا می برد، بلکه آگاهی آن ها در موضوعات مختلف را نیز افزایش داده و همچنین آن ها را با فرهنگ و هنر سایر کشورها و سرزمین ها آشنا می کند. آموزش زبان می تواند از جهات مختلف توسعه و پیشرفت به همراه داشته و سطح آگاهی افراد مختلف جامعه را نیز بالا میبرد. با پیشرفت های حاصله در حوزه های مختلف، افرادی که مهارت های ارتباطی بیشتر دارند و آن هایی که به زبان ها دیگر مسلط هستند بهتر می توانند در حوزه های مختلف مشغول به کار شده و زندگی شغلی خود را آغاز کنند. یادگیری زبان های خارجی و تسلط بر آن ها می تواند فرصت های تحصیلی و شغلی در اختیار زبان آموزان قرار داده و حتی مسیر زندگی آن ها را عوض کند. بسیاری از دانشجویان می توانند با استفاده از مهارت زبان های خارجی در رشته های خاص و حتی در دانشگاه های خارجی ادامه تحصیل داده یا در مشاغل مختلف و متنوعی در داخل و خارج کشور مشغول به کار شده و زندگی شغلی خود را ادامه دهند. آموزش زبان های خارجی یکی از موضوعاتی است در بسیاری از جوامع به طور جدی دنبال شده و مزایای بسیار آن بر رشد و پیشرفت حوزه های مختلف به اثبات رسیده است. درعصر کنونی فراگیری زبان های خارجی برای تمام محصلان درمقطع های مختلفی تحصیلی نیاز مبرم بوده وآنها را درزمینه رشد وپیشرفت شان کمک خواهد کرد. به همین اساس پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی برای رشد وتوسعه علمی محصلان برای فراگیری زبان های خارجی، مرکز ترجمه وآموزش زبان های خارجی را ایجاد نموده وخدمات این مرکز بشکل رایگان برای تمام دانشجویان عرضه میگردد.

لایحه وظایف مرکز ترجمه و زبان های خارجی

 

1- تدویر جلسات نوبتی در ماه حداقل یک مرتبه.

2- تدویر کورسهای آموزشی کوتاه مدت به زبان های خارجی در تفاهم با دیپارتمنت های السنه پوهنحی  تعلیم و تربیه.

3- ترجمه فشرده متن استخراج شده در مقالات علمی استادان به زبان  انگلیسی تحت مسول مجله مولانا و روش مرکز تحقیقی که در مجله علمی مولانا به چاپ میرسد.

4برقراری ارتباط و همکاری متقابل با دیپارتمت های انگلیسی  پشتو و ادبیات دری پوهنحی تعلیم وتربیه در جهت بهبود کیفیت تدریس زبان های ملی و بین المللی.

5- همکاری نزدیک با معاونیت فرهنگی درزمینه  ترجمه براشور ها و سایر موارد قابل نشر به زبان های خارجی.

6 در طول سال ترجمه یکی از کتاب های درسی مورد نیاز یکی از پوهنخی های پوهنتون مولانا.

7- تحقق بخشیدن وظایف مرتبط  به مرکز ترجمه و زبان های خارجی  که در استراتیژی پوهنتون مولانا انعکاس یافته است.

8آماده کردن نطق و بیانیه های گردانندگی محافل به زبان ملی همان کشور های که از روز های ملی شان در پوهنخی تجلیل بعمل میایید.

چارت تشکیلاتی مرکز ترجمه و آموزش زبان های خارجی