معاونیت امور فرهنگی

معاونیت امور فرهنگی

اداره امور فرهنگی جهت ترتیب و راه اندازی برنامه های فرهنگی ایجاد گردیده است. برگزاری مناسبت های ملی؛ تشویق و ترغیب استعدادهای ناب در میان محصلین؛ چاپ و تنظیم ماهنامه مولانا؛ مجله علمی مولانا  گرداننده گی صفحه و وبسایت پوهنتون و تحت پوشش قرار دادن تمام برنامه های فرهنگی درپوهنتون مربوط این اداره میگردد. مسئولیت این داره را محترم استاد جان محمد جیحون به عهده دارد.

 

لایحه وظایف امور فرهنگی

 • هماهنگ کردن فعالیت تشکل های دانشجویی و حمایت از آن ها و تامین امکانات برای فعالیت آن ها.
 • جهت دادن اوقات فارغت دانشجویان، برگزاری برنامه های ادبی و تفریحی و برگزاری جشن ها و کار گاه های آموزشی و هنری.
 • ارایه خدمات صوتی و تصویری و فیلم و همکاری با مدیر مسول نشریه مولانا.
 • همکاری در برگذاری برنامه های سایر معاونت ها در قالب همایش ها و سیمنار ها و کارگاه های مختلف.
 • ارایه گذارش عملکرد مدیریت بصورت هفته وار و…
 • تهیه و پخش کلیپ های مختلف مناسبتی از LCD ها.
 • مدیریت و کنترول تابلو های اطلاع رسانی و نظارت به محتوای پوستر های تبلیغاتی.
 • تهیه تابلو های راهنمای طبقات تهیه گذارشهای مصوب از فعالیتهای که در ساختمان و همچنین گرفتن عکس و گذارش بصورت تصویری.
 • شرکت در جلسات و تهیه و تنظیم و ارسال و پیگیری صورت جلسه های شورا ها بعنوان منشی جلسه.
 • برنامه ریزی و نظارت بر اجرای هر چه بهتر مراسم فرهنگی و ملی.
 • تعقیب و پیگیری مسایل مربوط به وب سایت پوهنتون.
 • برگذاری مسابقات مختلف فرهنگی و نظارت و تعویض بیرق ها ساختمان پوهنتون.
 • زمینه سازی برنامه های ورزشی.
 • ایجاد بستر جهت تعمیق و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در پوهنتون.
 • ایجاد زمینه مناسب به منظور مشارکت دانشجویان علاقمند به فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی.
 • ایجاد بستر مناسب به منظور رشد و شگوفایی استعداد های تحقیقی آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و هنری دانشجویان.
 • ایجاد زمینه جهت رشد خلاقیتها و شگوفایی استعداد های دانشجویان در تولیدات فرهنگی مانند فیلم، نشرات، تیاتر و فرهنگی و اعزام دانشجویان به همایشات در سایر پوهنتون ها.
 • نظارت به رعایت قوانین اسلامی و ملی در پوهنتون و برنامه ریزی جهت رفع موارد تخلف و ارشاد و رهنمایی متخلفین.
 • ایجاد هماهنگی برای نیل به اهداف و تحقق وظایف در راستای سیاست کلی پوهنتون.
 • ایجاد ارتباط و هماهنگی با مسولین و مقامات سایر ارگانهای دولتی و غیر دولتی به منظور تامین روابط حسنه برای رشد پوهنتون.
 • ارایه پیشنهاد های لازم جهت بهبود وضعیت پوهنتون و شرکت در جلسات و همایش های مختلف حسب دستور ریاست پوهنتون.
 • تهیه و تنظیم گذارشات مورد نیاز جهت ارایه به مقام مافوق.
 • کوشش و تلاش در جهت ارتقای سطح دانش و بینش دانشجویان.