پوهنځی اقتصاد

پیام رئیس پوهنحی

السلام علیکم و رحمه و برکاته

      وقتی یک شخص تحصیل را دررشته اقتصاد آغاز می نماید، احتمالا از خود میپرسد که چرا اقتصاد میخوانم- درک نقش دولت وچالش های فراروی بازار جهانی  دو دلیل عمده از دلایل هستند که مردم مطابق به آن به رشته اقتصاد روی میاورند . برخی بامید بدست آوردن پول بیشتراقتصاد میخوانند ، برخی دیگر نگران آن هستند که درصورت عدم درک قوانین عرضه وتقاضا بی سواد  تلقی میشوند ، بسیاری ازمردم علاقمند به دانستن این موضوع هستند که چگونه میتوان محیط زیست را بهبود بخشید .

     یا اینکه چرا نابرابری توزیع درآمد درسالهای آخردرکشورهای جهان چنین رشد سریعی داشته است کلیه دلایل  فوق به ما میرساند که دلایل زیاد ومهمی برای یادگیری دروس علم اقتصاد وجود دارد همچنان اگر بخواهد درمورد موضوعات مالی و وضع اقتصادی ازقبیل کسر بودجه دولت ،مالیات،  تجارت ازاد ،تورم ،بیکاری تصامیم را اتخاذ نماید ، این درحالی مسیر است که به رشته اقتصاد دسترسی داشته باشند.

 انتخاب شغل در زنده گی مهمترین تصمیم اقتصادی است که اتخاذ می نمایند آینده دانش آموزان نه تنها به توانمندی آنها بلکه به چگونگی تاثیر نیروی های اقتصادی خارچ از کنترول آنان بروی دستمزد شان نیز بستگی دارد- همچنان علم اقتصاد کمک میکند که پس انداز حاصل درآمد خویش را سرمایگذاری نمایند بنابردلایل فوق گفته می توانیم که علم اقتصاد علاوه برمفید بودن درجای خود،رشته جذاب هم میباشد.نسل دانشجواغلب با کمال تعجب دریافته اند که مطالعه علم اقتصاد تاچه حد میتواند جالب وهیجان انگیز باشد.

 

معرفی پوهنحی اقتصاد:

پوهنحی اقتصاد پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی در جمع سایر پوهنحی های دیگر با دو دیپارتمنت “مالی و تجارت “و ” اقتصاد ملی” در سال 1390 تاسیس و تا سال 1399 جمعا به تعداد (442) نفر فارغ التحصیل در رشته های اقتصاد ملی و مالی و تجارت به جامعه تقدیم نموده است .

پوهنحی اقتصاد دارای اساتید مجرب که دارای مدارک تحصیلی ماستر و لیسانس با تجارب عالی بوده که به علاقمندی خاص وظایف محوله تدریسی و سایر امور اکادمیک را انجام میدهد.

پوهنحی اقتصاد دارای امکانات و تجهیزات کافی برای پیشبرد امور تدریسی و اداری میباشد همچنان پوهنحی اقتصاد دارای دیدگاه و ماموریت تدوین شده وبرنامه پلان استراتیژیک پنج ساله بوده و دیپارتمنت ها نیز هر کدام برنامه پلان استراتیژیک و دیدگاه و ماموریت مشخص را دارا میباشند که تمام اساتید و کارمندان اداری وظایف محوله خویش را با کمال صداقت و علاقمندی خاص اجرا مینمایند.

این کتلاک جهت معیاری شدن امور اکادمیک پوهنحی   و توضیح بهتر ساختار اداری ، آموزشی ،نصاب درسی و امکانات وتجهیزات ترتیب و تدوین گردیده است.

از تمام عزیزان و علاقمندان ساحه اکادمیک و بالخصوص علاقمندان رشته اقتصاد تقاضا مندیم تا با ارایه نظریات نیک شان در غنامندی هر چه بیشتر در جهت بهبود و اصلاح کتلاک و سایر امور آموزشی و اداری یاری رسانند.

امیدواریم تا درعرصه تربیه کادر های ورزیده در بخش اقتصاد ملی و مالی و تجارت که دو رشته مهم اقتصاد میباشد خدمات ارزنده را انجام دهیم و کادر های ورزیده را تقدیم جامعه نموده باشیم و بدین ترتیب خدمات ناچیز به کشور و مردم خود عرضه نموده باشیم.

دیدگاه ( Vision ) پوهنحی اقتصاد 

   پوهنحی اقتصاد به تاسی از دیدگاه کلی پوهنتون مولانا با طرح برنامه های علمی، اقتصادی موثر نسل جوان کشور را در رشته اقتصاد مطابق نیاز جامعه و بازار تربیه نموده تا بحیث یک پوهنحی با اعتبار در سطح پوهنتون تبارز نماید.

ماموریت ( Mission ) پوهنحی اقتصاد

  پوهنحی اقتصاد مساعی لازم را بخرج میدهد تا نسل جوان در عرصه های اقتصاد ملی و امور مالی و بانکی تربیه نماید، تا بتوانند در بازار های داخلی و خارجی مصدر خدمت شوند.

اهداف

 • ارائه خدمات علمی- تحصیلی در بالاترین سطح ممکن برای محصلان و دیگر متقاضیان.
 • تربیت نیروی انسانی در جهت تامین، حفظ و ارتقا سطح علمی و اجتماعی.
 • ارتقاء سطح توانمندی های تحقیقی و تامین و توسعه منابع جهت بکارگیری موثر در نظام آموزش.
 • تامین عدالت در ارائه و توزیع خدمات آموزشی و پژوهشی.
 • ارتقاء فعالیت های ترویجی، علمی و تحقیقی متناسب با دیپارتمنت های پوهنحی.
 • حفظ و ارتقاء جایگاه اجتماعی پوهنحی و ترویج و استفاده از سیستم موثر ارزیابی.
 • فراهم نمودن امکانات حضور فعال موسسات، متشبثین و افراد مسلکی در پوهنحی .
 • انکشاف همکاری های علمی، تحصیلی و تحقیقاتی با مراکز ذیربط در سطح ولایت و کشور.

ارزشها

 • حفظ کرامت انسانی در انجام وظایف سازمانی.
 • صداقت و مسولیت پذیری در قبال وظایف محوله.
 • انسجام و هماهنگی درون و برون سازمانی.
 • عدالت محوری در ارائه خدمات و مسوولیت پذیری و پاسخگویی در قبال مشتریان.
 • اخلاق گرایی در نظام مدیریت سازمان.
 • هدفمندی در انجام فعالیت ها، دانش محوری، کیفیت گرایی و قانون مداری.

اهداف آموزشی :

 پوهنحی اقتصاد پوهنتون مولانا متعهد است تا موقف رهبری را که در شکل گیری تعلیم و فعالیت در رشته های اقتصاد ملی و امور مالی و تجارت  نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه داشته حفظ نموده و هر چه بیشتر تقویت نماید.خدمات  آموزشی اقتصاد شامل تدریس مضامین اقتصادی ملی به شکل تخصصی آن می باشد و مضامین و موضوعات مرتبط به مالی و تجارت با معیار های اکادمیک و به شکل اساسی آن تدریس می گردد. به حیث یک موسسه اکادمیک با کیفیت عالی و غیر جانبداری به اساس ستندرد های علمی و اکادمیک جهانی مجهز با تکنالوژی و نصاب تعلیمی مدرن و قبول شده جهانی فعالیت های خویش را ادامه دهد. عرضه خدمات تحصیلی و فعالیت های خویش را در ساحه اقتصاد بیشتر ساخته و با نهاد های معتبر جهانی در این رشته توامیت خویش را هر چه بیشتر افزایش دهد.

 • ارتقا سطح آموزش
 • فراهم نمودن و انتقال دانش و مهارت های اقتصادی و ارزش های که محصلین را توانا بسازد تا این مشخصات را فعالانه در رشته های مسلکی خود عملی نموده و در آن موفق باشند.
 • عرضه خدمات تحصیلی در رشته اقتصاد تا نیازمندی های اقتصادی جامعه و بازار کار در سطح ملی و بین المللی برآورده شود.
 • انجام تحقیقات علمی
 • ارتقا ظرفیت اساتید
 • بهبود رهبری و سازماندهی پوهنحی
 • سهم گیری اساتید ، کارمندان و محصلین را در غنامندی کار های عام المنفعه جامعه مدنی ، تصدی های تجارتی و نهاد های دولتی در سطح محلی و ملی افزایش دهد. و این کار توسط ارایه خدمات تحقیق های منظم، مشاورت ها و برنامه های آموزشی به رهبری اساتید پوهنحی و محصلین انجام می شود.