ورزش

دانشگاه/ پوهنتون افغانستان به این اصل که “عقل سالم در بدن سالم است”، باورمند است و به همین منظور سالیانه تورنمنت‌های مختلف ورزشی را در رشته‌های فوتسال، والیبال و تنیس جهت تشویق دانشجویان به ورزش و سلامتی برگزار می‌نماید. تیم‌های شرکت کننده از میان صنوف مختلف در مقطع لیسانس و ماستری برگزیده شده و سپس به تورنمنت راه پیدا می کنند. 

فکر و ذهن دانشجوی ورزشکار در مقایسه با هم دانشگاهیانش که ورزش نمی‌کند بازدهی بیشتر دارد.

دکتور شریف حضوریمعاون علمی - تدریسی

شرایط شرکت در تورنمنت

شرایط شرکت در تورنمنت نظر به شرایط تغییر می نماید و معمولا در نزدیکی برگزاری، به متقاضیان اعلام میگردد.