امضای تفاهم نامه همکاری میان پوهنتون مولانا و‌ شورای همبستگی اقوام جنوبی