آخرین نشست رمضان‌شناسی به تاریخ ۱۶ ثور ۱۴۰۰ در تالار پوهنتون مولانا برگزار گردید.

Video Presentation