روز‌ جمعه، تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷، امتحان کانکور بهاری مقطع ماستری و لیسانس در پوهنتون مولانا برگزار گردید.