چارت

 • محمد خالد انوری
  معاون امور مالی و اداری
  • فریداحمد بگراموال
   آمر مالی
  • ضیا الحق مایار
   مدیر عمومی اداری
   • Title
    Description
    • Title
     Description
  • بیرم
   مدیر منابع بشری