پژوهشگران دائمی

دکتور فرامرز تمنا

تحصیلات

دکترای روابط بین الملل از دانشگاه جواهر لعل نهرو، هندوستان

کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی تهران

کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران

سوابق کاری

رییس دانشگاه افغانستان

کاندید ریاست جمهوری افغانستان سال ۲۰۱۹
استاد در دانشگاه های هرات، دعوت، کاتب و انستیتیوت دیپلوماسی وزارت خارجه

بنیانگذار و رییس انجمن علوم سیاسی و روابط بین الملل افغانستان

رییس مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه ج.ا.ا

 

دکتور شریف حضوری

تحصیلات

دکترای روابط بین الملل (دیپلماسی و خلح سلاح) از دانشگاه جواهر لعل نهرو،هندوستان
کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه آسیای جنوبی، هندوستان

کارشناسی علم سیاست از کالج فرگوسن، شهر پونه، هندوستان

سوابق کاری

معاون علمی- پژوهشی و استاد دایم دانشگاه افغانستان
استاد دایم و معاون علمی، دانشگاه گوهرشاد

استاد مدعو در دانشگاه رنا

 

 دکتور میرویس بلخی

تحصیلات

دکترای مطالعات منطقه ای  و روابط بین الملل از دانشگاه جواهر لعل نهرو، هندوستان

کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه جواهر لعل نهرو ، هندوستان

 کارشناسی رشته علوم سیاسی از دانشگاه دهلی، هندوستان

سوابق کاری

استاد دایم و رییس مرکز تحقیقات دانشگاه افغانستان

استاد سابق در دانشگاه امریکایی افغانستان و دانشگاه کابل

وزیر معارف افغانستان

معاون سفیر افغانستان در دهلی نو

دکتور مهدی عارفی

تحصیلات

دکترای رشته روابط بین الملل (گرایش امنیت بین الملل) از دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه اصفهان

کارشناسی الهیات از دانشگاه قم

سوابق کاری

استاد دایم و آمر انسجام برنامه های ماستری  دانشگاه افغانستان

معاون مدیرمسئول فصلنامۀ علمی-پژوهشی نگاه معاصر به سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، بنیاد اندیشه

استاد مدعو در دانشگاه کاتب

عضو هیأت مؤسس انجمن علوم سیاسی و روابط بین‌الملل افغانستان

دکتور فردین هاشمی

تحصیلات

دکترای روابط بین الملل از دانشگاه ملی تاجکستان

کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

کارشناسی رشته علوم سیاسی از دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

سوابق کاری

استاد دایم دانشگاه افغانستان
استاد در دانشگاه  های کابل، مارشال فهیم و اکادمی علوم افغانستان

مشاور همکاری های مطقوی در دفتر ریاست جمهوری افغانستان

آقای مصطفی عاقلی

تحصیلات

ماستری روابط بین الملل از دانشگاه افغانستان

لیسانس روزنامه نگاری و ارتباطات از دانشگاه البیرونی

سوابق کاری

استاد دایم  و عضو مرکز تحقیقات در دانشگاه افغانستان

عضو مرکز تحقیقات دانشگاه خورشید

عضو مرکز تحقیقات دانشگاه رنا

معاون مرکز مطالعات توسعه افغانستان

عضو موسسه مطالعات سیاسی- اقتصادی افغانستان