دین و مقوله انتحار

در شرایطی که جنگ ناشی از جهل و خودخواهی در کشور ما ادامه دارد و به نام دین گوهر دیانت با قساوت شکسته می‌شود، خاموشی و بی‌توجهی خیانت و جفای بزرگ است که چاره‌ای جز این نداریم که در مقابل هنجارشکنی‌ها صبورانه بایستیم و با آگاهی و رویکرد معاصر از فرهنگ، تاریخ و دیانت این سرزمین دفاع مسئولانه نماییم. همه باید بدانند که جدارها فروریخته و عصر احتکار و انحصار آگاهی و بسیج آدمک‌های کوکی به پایان رسیده است. عقل‌های کنجکاو و ذهن‌های بیدار را دیگر نمی‌توان با زور و توسل به استدلال‌های عاطفی به دام افکند.

در جهانی که مهمترین شاخصه‌ی آن دانش و تحول است، بی دانشی، رکود و یک سویه اندیشی و پیچیدگی‌های بیان‌گر انحطاط، نابودی و بیچارگی است. درک نیازها و پیچیدگی‌های تاریخ معاصر بشری، مسئولیت است. گریز از زیر بار این مسئولیت مسلما حجم دردها و بیچارگی‌های ما را بیشتر می‌نماید. ما در بسیاری موارد متاسفانه هنوز در دهلیزهای تاریخ به سر می‌بریم و هنوز با طبیعت و حقیقت مرحله‌ی که در آن زندگی می‌نماییم، قرن‌ها فاصله داریم. به این وضع باید پایان داده شود و گفتمان دینی با نیت آشتی با خلق‌الله و دست یافتن به آسایش و آرامش برای همه، بایست مسیرهای تازه‌ای را طی کند.

محور تمامی مباحث این کتاب انتحار و قتل و در نهایت جایگاه و اعتبار این دو پدیده‌ی شوم در قرآن و سنت است. محتوای این کتاب در حد امکان مستندسازی شده است. در رابطه به تفاسیر، علاقه‌مندان و پژوهشگران می‌توانند با مراجعه به سایت التفاسیر در انترنت که مجموعه‌ی قابل ملاحظه از تفاسیر قرآن کریم در آن جمع‌آوری گردیده‌اند، حقیقت نقل قول‌های ذکر شده را ببینند  و مطالعه کنند.