پوهنځی حقوق و علوم سیاسی

پوهنځی حقوق و علوم سیاسی مؤسسۀ تحصیلات عالی افغانستان با مجوز رسمی وزارت تحصیلات عالی، در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ بر اساس سند شمارۀ مسلسل (۶۸) و شمارۀ ثبت (۱۴۴)، تأسیس گردیده و فعالیت خویش را مطابق با معیارهای قانونی وزارت تحصیلات عالی آغاز نموده است.

 دیدگاه 

تبدیل پوهنځی حقوق و علوم سیاسی مؤسسۀ تحصیلات عالی افغانستان به عنوان بهترین و تأثیرگذارترین پوهنځی در تولید متون علمی مرتبط و تربیت کادرهای نخبه در سطح افغانستان و منطقه.

مأموریت 

این پوهنځی به دنبال کسب سهم برازنده در انکشاف علم حقوق، علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و تربیت دانشجویان برتر در جامعه می‌باشد. پوهنځی در این راستا تلاش می‎‌کند با تولید متون علمی حقوقی و سیاسی متناسب با نیازهای جامعه و تحقیق در موضوعات مرتبط، گامی مؤثر در انکشاف ارزش‌های حقوق بشری بر پایۀ کرامت انسانی و محو هرگونه تبعیض جنسیتی، مذهبی و قانونی بر دارد.

ارزش‌ها

۱. محترم‌شمردن مقدسات دینی و مذهبی؛

۲. کیفیت و آراستگی؛

۳. آزادی بیان؛

۴. تساوی جنسیتی؛

۵. تعهد و صداقت؛

۶. مبارزه با تبعیض دینی،مذهبی،قومی و نژادی.

تشکیلات و نیروی انسانی

این پوهنځی دارای سه دیپارتمنت (حقوق، مطالعات توسعه و روابط بین‌الملل و دیپلماسی) می‌باشد.

پوهنځی حقوق و علوم سیاسی مؤسسۀ تحصیلات عالی افغانستان با داشتن ۶۷ کادر متخصص و متعهد با درجۀ تحصیلی دوکتورا و ماستری از معتبرترین دانشگاه‌های  منطقه و جهان، آمادۀ تربیت نسل متخصص و متعهد می‌باشد.

نظام آموزشی

دانشگاه/پوهنتون افغانستان، با بهره‌گيري از تجارب آموزشي مدرن، سيستم کریدت را با ویژگی روش فعال و دانشجومحور اجرا می‎‌نماید. هر کریدت مطابق با ۱۶ساعت درسی در یک سمستر می‌باشد. دورۀ لیسانس بنا‎به قوانین وزارت تحصیلات عالی کشور، به تعداد ۱۳۶کریدت می‌باشد که دانشگاه افغانستان بر اساس کریکولم تخصصی خویش ۱۳۷ کریدت در مسائل مربوط به رشته‌ه‎ای خویش برگزار می‌‎کند. در سیستم کریدت، دانشجو می‎‌تواند در هر سمستر از ۱۷تا ۲۱ کریدت درس انتخاب نماید.

شرایط پذیرش

دانشگاه/پوهنتون افغانستان برای پذیرش دانشجو، هر سال دو بار (بهار و خزان در دو تایم روزانه و شبانه) کانکور اختصاصی برگزار می‌نماید.

آن عده از جوانان مستعد کشور که صنف دوازده را موفقانه به اتمام رسانیده و سند دوازده مورد تأیید وزارت محترم معارف را داشته باشند، می‌‎توانند در کانکور دانشگاه/پوهنتون افغانستان شرکت کرده و در صورت موفقیت در کانکور و بعد از سپری‌نمودن مصاحبه ادامه تحصیل دهند.

شیوۀ پرداخت فیس

مؤسسۀ تحصیلات عالی افغانستان همواره سعی ورزیده است تا زمینۀ دسترسی به تحصیلات عالی را برای همگان به صورت یکسان فراهم سازد. این نهادِ تحصیلات عالی، برای آن عده از افرادی که با کمبود منابع مالی مواجه هستند زمینه‌های تحصیلی عالی مانند ارائۀ تخفیف‌های ویژه و بورسیه‌های تحصیلی را فراهم می‌نماید.

فیس کانکور فیس در هر سمستر فیس در هر سمستر بعد از تخفیف قسط اول قسط دوم قسط سوم هزینه مونوگراف
۱۰۰۰ افغانی (۱۸۰۰۰ هجده هزار افغانی) (۱۴۴۰۰ افغانی برای آقایان) و (۱۰۸۰۰ افغانی برای بانوان) ۵۰% از کل فیس در آغاز سمستر ۲۵% از کل فیس قبل از آغاز امتحان ٪۲۰ ۲۵% از کل فیس قبل از آغاز امتحان نهایی سمستر ۱۴۰۰۰ چهارده هزار افغانی

نوت: محتوای این بخش جهت ارائۀ معلومات موقت به بازدید کنندگان می‌باشد و نظر به لزوم‌دید مؤسسه قابل تغییر است.

مؤسسۀ تحصیلات عالی افغانستان با استخدام اساتید مجرب و تحصیل‌کرده، به کارگیری سیستم نوین آموزشی و فراهم‌آوری تسهیلات و امکانات تدریسی سعی می‌نماید تا نسل متخصص، تصمیم‌گیر و متعهد را برای امروز و فردای افغانستان تربیت و پرورش دهد.