Create Account

مطبوعات

خاطره ممتاز لطیف رئیس پوهنځی ژورنالیزم

خاطره ممتاز فرزند حاجی محمد لطیف در سال 1369 هـ ش در شهر مزار شریف زاده شد. وی با سپری نمودن دو سال امتحان ارتقایی در سال 1385 به درجه اعلی از لیسه عالی عایشه افغان فراغت حاصل نموده، با پشت سر گذشتاندن آزمون کانکور در انتخاب اول خویش یعنی دانشکده ی زبان و ادبیات فارسی دری دانشگاه بلخ موفق گردید. موصوف چهار سال با کسب نمرات عالی لقب اولنمره ی ممتاز را از آن خود نموده، در سال 1389 از این رشته فارغ گردید. وی به نگارش اثری تحت عنوان خصوصیات اجتماعی زنان پرداخت، و با گرفتن چند تقریظ از استادان دانشگاه بلخ مورد پذیرش جامعه فرهنگی و ادبی قرار گرفت. وی در سال 1390 به عنوان مدیر عمومی فرهنگی دانشگاه مولانا جلال الدین محمد بلخی استخدام گردید و در کنار این وظیفه در دانشکده های مختلف دانشگاه مولانا جلال الدین محمد بلخی ( تعلیم و تربیه، ژونالیزم، حقوق و اقتصاد) به تدریس مضامین مسلکی پرداخت و در سال 1392 پس از سپری نمودن آزمون کارشناسی ارشد ( ماستری) وارد پروسه ماستری دانشگاه بلخ گردید. وی با کسب اندوخته های مزید مسلکی و علمی و نگارش تیزس ماستری خویش زیر نام فرهنگ مردمی یا فولکلور خُلم در سال 1394 پروگرام کارشناسی ارشد ( ماستری) را با اخذ نمرات کادری به اتمام رسانید. پس از آن نیز به مسلک دلخواهش یعنی آموزگاری در دانشگاه مولانا پرداخت. موصوف در سال 1395 بر حسب شایسته سالاری، بنابر لزوم دید هیئت رهبری دانشگاه مولانا به حیث رئیس دانشکده ی ژورنالیزم دانشگاه مولانا گماشته شد. وی بر علاوه ی پیشبرد موفقانه ی این سمت تا اکنون به تدریس مضامین مسلکی در دانشکده های مختلف مصروف فعالیت می باشد. تجربه کاری : وی با داشتن 6 سال تجربه ی کاری در بست های مختلف دانشگاه، با هدفمندی کامل و اعتماد به نفس قوی ، آرزوی ادامه ی تحصیل را در مقطع دوکتورا دارد. آثار قابل چاپ : 1 ـ خصوصیات اجتماعی زنان 2ـ فرهنگ مردمی یا فولکلور خلم اثری نیم تمامی که در آینده به زیور چاپ آراسته خواهد گردید، مجموعه شعر های نیمایی و سپید.
دانشکدۀ ژورنالیزم دانشگاه خصوصی مولانا جلال الدین محمد بلخی در سال 1385 ه ش با یک دیپارتمنت«رادیو تلویزیون» ایجاد و تا اکنون 7 دوره از فارغان خویش را بهجامعه تقدیم کرده است. این دانشکده دارای شش تن استاد میباشد که مضامینمختلف را تدریس مینمایند. همچنان این دانشکده دارای یک باب استدیوی مجهز باوسایل مدرن میباشد که بخاطر انجام کارهای عملی محصلین ایجاد گردیده است. «ماهنامه مولانا» یکی از فرصتهای دیگری است که محصلین این دانشکده میتواننددر بخش مطبوعاتی کارهای عملی را از طریق آن انجام دهند,این نشریه بصورتماهوار از طرف این دانشکده به نشر میرسد. تایم های درسی در دو بخش شبانه وروزانه تنظیم گردیده است. 

 

محصل ارجمند اگر شما مشکلی دارید لطف نموده روی دکمه کلیک کرده مشکل خود را درج کنید.