پوهنتون مولانا و آکادمی علوم افغانستان رونمایی کتاب «مبانی مطالعات منطقه ای در روابط بین الملل» اثر دکتر میرویس بلخی را با سخنرانی فرهیختگان زیر برگزار می‌نمایند: