لایحه وظایف کمیته جندر

لایحه وظایف کمیته جندر

 

1.بازنگری فعالیتهای فعلی جهت کسب اطمینان از رفع تبعیض در مقابل استادان و محصلین اناث

2.پیدا کردن موانع استخدام استادان زن و افزایش استادان زن در کادر علمی پوهنتون مولانا

3.تضمین مصئونیت استادان و کارمندان زن در پوهنتون و رفع تبعیض جنسیتی

4.حمایت از استادان زن و تشویق آنها برای تحقیقات علمی

5.افزایش سویه های تحصیلی استادان زن پوهنتون مولانا به ماستری و دکتورا.

6.کسب اطمینان از شفافیت پروسه استخدام از نگاه جندر.

7.تقویت توانایی های تحقیقی استادان زن و پژوهش های مرتبط با جنسیت در پوهنتون.

8.افزایش آگاهی استادان از مسایل جنسی و غنی شدن ادبیات تحقیق مرتبط با مسایل جنسیتی در حوزه اکادمیک ؛ شهرها و جامعه.

9.افزایش آگاهی از استراتیژی جندر و پالیسی منع تبعیض ازار و اذیت جنسی و نیز حساسیت جنسیتی در بین خانم ها.

10.زمینه سازی برای مراقبت از اطفال استادان و کارمندان زن پوهنتون تا بتوانند با خاطر آرام به درس و کار بپردازند.

11.زمینه سازی دسترسی محصلان به ویژه دختران به مشاوره تحصیلی؛ خانوادگی؛ روانی احتماعی .

12.افزایش آگاهی دختران مکاتب برای انتخاب درست رشته های تحصیلی و شمولیت در پوهنتون مولانا.

13.زمینه سازی برای ارتقای ظرفیت محصلان دختر در بخش زبان و کامپیوتر.

14.زمینه سازی ارتقای سویه تحصیلی دختران با استفاده از بورسیه ها.

15.افزایش ظرفیت های علمی و اداری استادان و کارمندان زن از یکدیگر.

16.زمینه سازی شناسایی بیشتر استادان و کارمندان زن از یکدیگر .

17.آگاه شدن از مشکلات احتمالی محصلان دختر در لیلیه و حل مشکلات آنها.

18.تسهیل و رشد ورزش دختران از طریق تشکیل تیمها و برگزاری مسابقات ورزشی بین آنها.

19.افزایش سطح شمولیت خانمها در ادارات دولتی و غیر دولتی .

20.بالا رفتن آگهی فارغان اناث از زمینه های اشغال شان در ادارات دولتی و سازمانهای غیر دولتی .

21.افزایش آگهی  جهت رفع حساسیت جندر برای محصلان دختر و پستر.

22.بالا رفتن آگهی های محصلان و نیز افزایش تحقیقات مرتبط با جنسیت و به ویژه مسایل زنان در جامعه ما.

23.رسیدگی به شکایات خانم ها ( استادان؛ کارمندان و محصلان) مرتبط با تبعیضهای جنسیتی.

24.استفاده از منابع و ظرفیت های دوطرف برای کار بیشتر مرتبط با جندر در پوهنتون مولانا و جامعه.

25.انتقال تجربیات و کار مشترک در حوزه جندر در پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی.

26.اطلاع رسانی و معرفی مکانیزم طرح شکایات مرتبط با جنسیت و آزارهای جنسی برای استادان و محصلان خانم.

27.افزایش آگهی جهت رفع حساسیت های جنسیتی بین خانم ها به ویژه محصلان .

28.افزایش توجه به جنسیت و آگاهی جنسیتی و نیز تجلیل از مناسبت های مرتبط با زنان.

 

نوت: لایحه وظایف کمیته جندر  در جلسه شورای علمی مورخ 1398/6/13 شماره پرتکول 6 تایید گردید.