ژورنالیزم

        پوهنحی ژورنالیزم  

توام با ایجاد پوهنتون؛  پوهنحی ژورنالیزم نیز  در سال 1386 با اخذ جواز با داشتن دو دیپارتمنت ( رادیو تلویزیون و مطبوعات) به فعالیت آغاز نمود. و تا اکنون صدها تن از این  پوهنحی فراغت حاصل نموده و در رسانه های و مطبوعات کشور مشغول انجام وظایف اند. این  پوهنحی دارای 8 تن استاد مسلکی بوده و در دو تایم شبانه و صبحانه فعالیت دارد. رادیو تلویزیون فروغ و ماهنامه مولانا فرصت های طلایی برای انجام کارهای عملی محصلین این  پوهنحی به شمار میرود. همچنان منابع لازم درسی به صورت کامل در کتابخانه عمومی دانشگاه جهت استفاده محصلین قرار دارد.

دیپارتمنت ها

-رادیو تلویزیون -مطبوعات

نمونه ای از مضامینی که در این  پوهنحی تدریس میگردد:

  • تاریخ مطبوعات جهان
  • فن نطاقی
  • فوتوژورنالیزم
  • تخنیک مطبوعات
  • فلمنامه نویسی

فیس بر اساس فی سمستر

روزنامه نگاران از آنجاییکه یک طبقه کم عاید بوده و با هزینه کم انجام وظیفه مینمایند بنابرین در فیس این رشته توجه لازم صورت گرفته و سعی شده است تا نازلترین مبلغ تعیین گردد. فیس فی سمستر  پوهنحی ژورنالیزم  مبلغ 11000 افغانی میباشد.

زمینه های کاری

فارغان این رشته در بخشهای ذیل میتوانند شامل کار شوند

  • به حیث مشاور مطبوعاتی
  • به حیث سخنگوی
  • به حیث ژورنالیست و روزنامه نگار
  • به حیث مدیر رسانه
  • به حیث کارمند دوایر دولتی و خصوصی

محترمه بانو خاطره ممتاز لطیف رئیس پوهنحی ژورنالیزم