هدف ما ارائه یک جدول لیگ غیر دانشگاهی دانشگاه های برتر افغانستان بر اساس معیارهای وب معتبر، بی طرفانه و غیر قابل قبول ارائه شده توسط منابع اطلاعاتی مستقل وب است، نه داده های ارائه شده توسط دانشگاه ها

ژوئن 9, 2019 @ 8:00 ق.ظ - 5:00 ب.ظ

Join Special Event
Engineering Open House
Get real experience in our campus
start in 16 August 2020


Click to see more