به مناسبت هفته آگاهی مالیاتی، برنامه وزارت صحت عامه ولایت بلخ در سالن دانشگاهی رومی برگزار شد.

Leave a Reply