ماموریت و دید گاه پوهنتون

دیدگاه

پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی میخواهد در آینده نزدیک با طرح برنامه های معیاری علمی و تدریس، تحقیق و عرضه خدمات با کیفیت علمی مطابق نیاز بازار کار برای جوانان افغان، به عنوان یک پوهنتون معتبر در سطح کشور شناخته شود.

ماموریت

پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی در حال حاضر با تلاش و کوششهای فراوان زمینه دسترسی آسان و مناسب آموزش با کیفیت را برای نسل جوان مساعد ساخته است تا ایشان با کسب مهارتهای لازم مصدر خدمت به کشور گردند.