حقوق و علوم سیاسی

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

          از نخستین پوهنحی های ایجاد شده در چوکات پوهنتون مولانا پوهنحی حقوق و علوم سیاسی میباشد که توام با ایجاد پوهنتون در سال 1386 با داشتن دو دیپارتمنت ( حقوق و علوم سیاسی وروابط بین الملل) به فعالیت آغاز نمود. و تا اکنون صدها تن از این پوهنحی فراغت حاصل نموده و در نهاد های  دیپلماتیک و عدلی و قضایی کشور مشغول انجام وظایف اند. این پوهنحی دارای20 تن استاد مسلکی بوده و در دو تایم شبانه و صبحانه فعالیت دارد. کلنیک حقوقی فرصت های طلایی برای انجام کارهای عملی محصلین این پوهنحی به شمار میرود و همچنان لابراتوار کریمینال تخنیک نیز برای کار علمی محصلین آماده گردیده است. همچنان منابع لازم درسی به صورت کامل در کتابخانه عمومی دانشگاه جهت استفاده محصلین قرار دارد.

دیپارتمنت ها

 • حقوق – علوم سیاسی و روابط بین الملل

نمونه ای مضامین که در این رشته تدریس میشود

 • حقوق جزای بین الملل
 • اصول محاکمات جزایی
 • حقوق دیپلماتیک
 • حقوق میراث
 • اصول روابط بین الملل
 • تاریخ سیاسی جهان

فیس بر اساس فی سمستر

جهت هرچه بهتر تربیه جوانان و تقدیم متخصصین حقوق و دیپلمات های ورزیده در جامعه ؛ فیس این رشته نازلکترین مبلغ تعیین گردیده است. فیس فی سمستر پوهنحی حقوق و علوم سیاسی   مبلغ 16000 افغانی میباشد.

زمینه های کاری

فارغان این رشته در بخشهای ذیل میتوانند شامل کار شوند

 • به حیث سارنوال
 • به حیث وکیل مدافع
 • به حیث مشاور حقوقی
 • به حیث کارمند محاکم
 • به حیث کارمند دوایر دولتی و خصوصی
جدول تشکیلات پوهنتون
محترم استاد جمشید نژند رئیس پوهنحی حقوق
جریان محکمه تمثیلی دانشجویان حقوق در کلنیک حقوقی پوهنتون مولانا
برنامه تمثیلی بررسی محل واقعه توسط دانشجویان پوهنحی حقوق