بیوگرافی ریس پوهنتون

معرفی محترم الحاج محمد یحیی انوری رئیس پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی

      محترم الحاج محمد یحیی انوری فرزند پوهنمل استاد محمد ظریف انوری؛ در سال 1366 ه ش در ولایت بلخ دیده به جهان گشود، بعد از ختم دورۀ مکتب در لیسه عالی باختر مزارشریف، شامل دانشکده حقوق و علوم سیاسی گردیده و همزمان در کنار پدر به ایجاد دانشگاه خصوصی مولانا جلال الدین محمد بلخی همت گماشت. ایشان به مدت 7 سال سمت معاونیت اداری و مالی را درپوهنتون مولانابه عهده داشتند و بعد از شهادت شهیدپوهنمل استاد محمد ظریف انوری، به حیث متصدی دانشگاه امور مربوطه را رهبری نمودند.ایشان طی این مدت تحصیلات خویش را تا سویه فوق لسانس (ماستر) در رشته حقوق بخش جزا و جزم شناسی ادامه داده اند. از سال 1397 بدینسو محترم انوری به حیث رئیس عمومی پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی تقررحاصل نموده اند.محترم انوری یک شخصیت پرتلاش و تشنه به علم و دانش بوده و در راستای ارایه خدمت به جوانان سرزمین خویش از هیچ نوع تلاش دریغ نمی ورزد. نسبت خدمات شایسته در عرصه تحصیلات عالی تا اکنون ایشان چندین تقدیرنامه و سپاسنامه از نهاد های بزرگ مانند مشرانو جرگه بدست آورده اند.