اخبار

خرید سیستم HELMS از وزارت تحصیلات عالی جهت دروس آنلاین

یک دستاورد بزرگ از پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی!
خرید سیستم ( HELMS) از پوهنتون پولی تخنیک کابل توسط پوهنتون مولانا جهت ارایه خدمات دروس آنلاین.
پوهنتون با افتخار مولانا جهت ارایه خدمات قانونمند و مفید و براساس هدایات وزارت محترم تحصیلات عالی، سیستم (HELMS) که سیستم استندرد میباشد خریداری نمود. براساس تفاهم نامه ای که فی مابین پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی و پوهنتون پولی تخنیک کابل به امضا رسیده، قرار است عنقریب این سیستم در پوهنتون مولانا فعال و دانشجویان عزیز الی ختم تعطیلی های کرونایی، از آموزش انلاین مستفید گردند.


اطلاعیه

به اطلاع تمام محصلین پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی رسانیده میشود که سیستم جدید تدریس آنلاین (HELMS) از وزارت تحصیلات عالی خریداری شده و راه اندازی گردیده و دروس محصلین از طریق این سیستم به تاریخ 20 ثور آغاز میگردد. محصلین عزیز هرچه عاجل الی تاریخ 20 برج ثور به پوهنتون مولانا بخش پذیرش مراجعه نموده یوزر و پسورد خود را بدست بیاورند تا شامل صنوف درسی شوند. کسانیکه تا تاریخ 20 ثور به پوهنتون مراجعه ننموده و یوزر و پسورد شان را بدست نیاروند، سمستر فعلی شان به تاجیل حساب شده و ناگزیر اند سمستر را دوباره بخوانند.
شماره معلومات: 0799254005 / 0707254005افتتاح ورزشگاه در پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی

به تاریخ 23/6/1399ورزشگاه مجهز با وسایل جدید در پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی افتتاح گردید. محترم الحاج محمد یحیی انوری با تعدادی از هیئت رهبری و استادان این ورزشگاه را با قطع نوار افتتاح نمودند. این ورزشگاه دارای وسایل ورزشی زیبایی اندام و فتنس میباشد که برای استفاده کارمندان پوهنتون مولانا ساخته شده است. ورزشگاه در تعمیر شماره دوم در منزل پنجم موقعیت دارد. این در حالیست که پوهنتون مولانا یکی از نهاد های تحصیلی پیشتاز در شمال کشور بوده و بیشتزاز صد تن به شمول خانم ها و آقایان در این نهاد مشغول انجام وظیفه اند و بیشتر از سه هزار تن دانشجو درس میخوانند.

کمک بسته های ادویه جات و وسایل لابراتواری از طرف پوهنتون مولانا به پوهنحی طب و پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ

به اساس تفاهم میان پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی و ریاست پوهنتون بلخ؛ به الیوم 25 برج سنبله به تعداد 22 قلم ادویه جات و تجهیزات طبی و 8 قلم تجهیزات لابراتواری به دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس و پوهنحی طب پوهنتون بلخ اهدا گردید. این کمک ها شامل ادویه جات؛ وسایل لابراتواری و مقداری کتاب را در برمیگرفت که توسط مسئولین پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی به آن اداره تسلیم داده شد. محترم پوهندوی دکتور محمد ناصر حیدر معاون علمی پوهنتون مولانا ضمن تسلیم تجهیزات و وسایل ذکر شده؛ از همکاری پوهنتون بلخ با این نهاد اظهار سپاس نموده و باالمقابل از جانب هیئت رهبری پوهنتون بلخ نیز این اقدام رهبری پوهنتون مولانا مورد استقبال قرار گرفته و مراتب قدردانی و سپاس خویش را ابراز نمودند.

رونمایی از کتاب حقوق میراث نوشتۀ استاد شاه محمد فلاح استاد پوهنحی حقوق

از کتاب حقوق میراث نوشته استاد شاه محمد فلاح استاد پوهنحی حقوق و علوم سیاسی طی محفلی رونمایی گردید. این کتاب که در مسایل حقوق میراث به رشته تحریر در آمده در پوهنحی حقوق تدریس میگردد. طی محفلی که به روز سه شنبه مورخ اول میزان در تالار کنفرانس پوهنتون مولانا دایر گردید؛ از کتاب مذکور با حضور مسئولین و استادان پوهنتون مولانا رونمایی به عمل آمد. محترم استاد شاه محمد فلاح در این محفل طی یک سخنرانی ابراز داشته که تالیف کتب علمی از وظایف اساسی نهاد های اکادمیک میباشد. در همین حال محترم دکتور عبدالحی آرام رئیس مرکز تحقیقات پوهنتون مولانا از حمایت های هیئت رهبری پوهنتون مولانا در راستای فعالیت های علمی ابراز سپاس و شکران نموده و تولید و توسعه علم را مایه پویایی جامعه در یک کشور دانست. این در حالیست که چندین کتاب دیگر نوشته استادان این پوهنتون نیز به حمایت مالی این نهاد به چاپ رسیده و به دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

جریان صحبت محترم استاد شاه محمد فلاح در محفل رونمایی کتاب حقوق میراث
اهدای تقدیرنامه از جانب هیئت رهبری پوهنتون به محترم استاد شاه محمد فلاح

تجلیل از روز معلم در پوهنتون مولانا

از 13 میزان روز معلم در پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی تجلیل به عمل آمد. این محفل که روز یک شنبه 13 میزان در تالار کانفرانس پوهنتون مولانا دایر گردید ابتدا محترم استاد شاه محمد فلاح آمر شعبه قضای پوهنحی حقوق پیرامون مقام و ارزش معلم در جامعه بشری صحبت های همه جانبه نموده و به تعقیب آب مقالات و اشعار مناسبی نیز به خوانش گرفته شد. محفل با پخش موسیقی زنده و قطع کیک توسط هیئت رهبری و استادان به پایان رسید. این در حالیست که از 13 میزان روز معلم در سراسر کشور در نهاد های تحصلی و تعلیمی همه ساله تجلیل به عمل میاید و پوهنتون مولانا نیز به گرامیداشت این روز همه ساله محفلی گرامیداشت دایر میکند.

دیدار هیأت وزارت تحصیلات عالی از پوهنتون مولانا

به تاریخ ۱۹/۷/۱۳۹۹ هیأت محترم وزارت تحصیلات عالی از پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی دیدن نمود. در ترکیب این هیأت که محترمان هریک علی احمد ملاخیل آمر نظارت و ارزیابی برنامه های لسانس وزارت تحصیلات عالی محترم حمیدالله نظری مدیر عمومی نظارت و ارزیابی برنامه های لسانس وزارت تحصیلات عالی محترم مصطفی عظیم یار کارشناس نظارت و ارزیابی برنامه های لسانس وزارت تحصیلات عالی قرار داشتند در ضمن دیدار با هیأت رهبری پوهنتون مولانا از بخشهای مختلف پوهنتون مولانا بررسی و ارزیابی نموده و رهنمایی های خردمندانه شان را برای پیشرفت هرچه بیشتر این نهاد علمی ارایه نمودند. در مقابل محترم پوهندوی دکتور محمد ناصر حیدر معاون علمی پوهنتون مولانا تشریف آوری مهمانان را خیر مقدم گفته و ابراز داشتند که پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی مطابق لوایح و طرزالعمل های وزارت تحصیلات عالی و قوانین نافذه کشور فعالیت های خویش را سازمان داده و در تلاش است تا به گونه قانونمند و شفاف برای جوانان این سرزمین زمینه تحصیل را فراهم نماید. در ضمن هیأت محترم اعزامی وزارت نیز از کارکردها و دستاورد های پوهنتون مولانا ستایش نموده و وعده هر گونه همکاری نمودند.

دیدار و تبریکی محترم الحاج محمد یحیی انوری با مقامات وزارت تحصیلات عالی

محترم الحاج محمد یحیی انوری رییس پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی طی سفر یک هفته ی که به تاریخ ۱۹/۷/۱۳۹۹ آغاز گردید عازم مرکز کشور گردیده و با مقامات وزارت تحصیلات عالی دیدار و ملاقات نمود. محترم انوری طی این سفر با محترم دکتور عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی؛ محترم پوهنوال احمد ضیا یوسفزی رییس امور محصلان خصوصی وزارت تحصیلات عالی؛ محترم پوهنمل عبدالتواب بالا کرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی؛ محترم پوهنوال انجینیر محمد شریف امین رییس محصلان وزارت تحصیلات عالی؛ محترم عبدالحمید سکندری آمر نظارت و ارزیابی برنامه های لسانس خصوصی دیدن نموده و از همکاری و پشتیبانی ایشان با موسسات خصوصی اظهار سپاس و امتنان نمود. همچنان محترم الحاج محمد یحیی انوری با درک نیازمندی ریاست امور محصلان خصوصی بسته های کمکی پوهنتون مولانارا که شامل چندین پایه کمپیوتر میگردید به آن اداره تسلیم نمود. در مقابل مقامات ذیصلاح از همکاری پوهنتون مولانا اظهار سپاس نموده و پوهنتون مولانا را یکی از نهاد های علمی معتبر در سطح کشور عنوان نمودند. در ضمن محترم انوری روی توزیع دیپلوم برای فارغان با ایشان صحبت نموده و ادارات مربوط وعده سپردند که در توزیع دیپلوم برای فارغان با پوهنتون مولانا همکاری های لازم را نمایند.

امتحان کانکور خزانی به تاریخ ۳۰ میزان ۱۳۹۹ در پوهنتون مولانا برگزار گردید.

روز گذشته چهار شنبه مورخ ۳۰ /۷/۱۳۹۹ از بیشتراز ۷۰۰ تن متقاضی شمولیت در تحصیلات عالی در پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی امتحان ورودی کانکور اخذ گردید. ابتدا صندوق سوالات با حضور هیٔت محترم وزارت تحصیلات عالی توسط نماینده گان متقضیان کانکور باز گردیده و برای اشتراک کننده گان توزیع گردید. محترم الحاج محمد یحیی انوری رییس پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی تشریف آوری مهمانان را خیر مقدم گفته و با اعضای رهبری پوهنتون و هیٔت وزارت تحصیلات عالی از روند امتحان باز دید نمودند. در حاشیه برگزاری امتحان کانکور هیٔت محترم وزارت تحصیلات عالی پروسه امتحان کانکور را در پوهنتون مولانا شفاف و قانونی عنوان نموده و از رهبری پوهنتون مولانا جهت ایجاد فضای مناسب درسی برای متقاضیان سپاس و قدردانی نمودند . این درحالیست که پوهنتون مولانا همه ساله به تعداد صدها تن متقاضی را در ۵ پوهنحی خویش طی برگزاری امتحان کانکور جذب مینماید.