در باره پوهنتون مولانا

پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی از جمله بهترین و معیاری ترین پوهنتون های خصوصی در کشور است. این پوهنتون در سال ۱۳۸۵ ه ش با خذ جواز از وزارت تحصیلات عالی کشور به فعالیت آغاز نمود. .طی سالهای متمادی فعالیت؛ این نهاد علمی طی ده سال تجربه کاری خویش مدارج عالی پیشرفت و ترقی را پیموده و اکنون پنج دانشکده ( طب معالجوی؛ حقوق و علوم سیاسی؛ اقتصاد؛ ژورنالیزم و تعلیم و تربیه ) در چوکات آن فعالیت دارد.و همچنان طی ده سال تجربه کاری تغیرات و انکشافات لازم را در عرصه های مختلف داشته است.که بدین ملحوظ و با داشتن کیفیت بهتر خدماتی این نهاد علمی توانست در سال ۱۳۹۲ ه ش از (موسسه) به (پوهنتون) ارتقا نماید. طی این مدت صد ها تن از رشته های مختلف این دانشگاه فراغت حاصل نموده و در نهاد های دولتی و خصوصی مشغول انجام وظایف اند.

در باره پوهنتون مولانا

نخستین دانشگاه خصوصی در ولایت بلخ در شمال افغانستان با نام “مولانا جلال الدین محمد بلخی” به فعالیت آغاز کرده است.این دانشگاه که مجوز رسمی خود را از وزارت تحصیلات عالی افغانستان دریافت کرده، تا حالا نزدیک به 3000 دانشجو پذیرفته است.

خود را ثبت نام کنید

ثبت نام جریان دارد

نخستین دانشگاه خصوصی در ولایت بلخ در شمال افغانستان با نام “مولانا جلال الدین محمد بلخی” به فعالیت آغاز کرده است.این دانشگاه که مجوز رسمی خود را از وزارت تحصیلات عالی افغانستان دریافت کرده، تا حالا نزدیک به ۳۰۰ دانشجو پذیرفته است.گشایش این دانشگاه، برای بسیاری از جوانان در مزارشریف و ولایتهای همجوار در شمال افغانستان که نتوانسته اند به دیگر دانشگاه های این کشور راه یابند، خبر خوشی است.امسال نزدیک به چهل هزار متقاضی ورود به موسسات تحصیلات عالی نتوانستند پس از آزمون کنکور به دانشگاه های دولتی افغانستان راه یابند که شمار زیادی از این دانشجویان در شمال کشور زندگی می کنند.

در باره پوهنتون

نخستین دانشگاه خصوصی در ولایت بلخ در شمال افغانستان با نام “مولانا جلال الدین محمد بلخی” به فعالیت آغاز کرده است.این دانشگاه که مجوز رسمی خود را از وزارت تحصیلات عالی افغانستان دریافت کرده، تا حالا نزدیک به ۳۰۰ دانشجو پذیرفته است.گشایش این دانشگاه، برای بسیاری از جوانان در مزارشریف و ولایتهای همجوار در شمال افغانستان که نتوانسته اند به دیگر دانشگاه های این کشور راه یابند، خبر خوشی است.امسال نزدیک به چهل هزار متقاضی ورود به موسسات تحصیلات عالی نتوانستند پس از آزمون کنکور به دانشگاه های دولتی افغانستان راه یابند که شمار زیادی از این دانشجویان در شمال کشور زندگی می کنند.

جزییات بیشتر

ماستر و لیسانس ما

۱۵ استاد این دو رشته آموزشی در دانشگاه مولانا، بیشتر جوانان هستند و ظرف سالهای اخیر از دانشگاه های افغانستان و کشورهای اروپایی فارغ تحصیل شده اند.ظریف آخند زاده یوسفزی، رییس و بنیانگذار دانشگاه مولانا می گوید در صدد است تا به زودی رشته های آموزش و پرورش، اقتصاد و پزشکی را نیز در دانشگاه مولانا فعال کند.او می گوید برای ایجاد این دانشکده ها، به وزارت تحصیلات عالی افغانستان تعهد سپرده که فقط استادانی را استخدام کند که درجه تحصیلی فوق لیسانس یا دکترا داشته باشند.این وعده آقای یوسفزی را واداشته تا سراغ استادانی از کشورهای ایران، هند و تاجیکستان برود که درجه تحصیلی بلند دارند؛ هرچند تاکنون چنین افرادی پیدا نکرده است.

جزییات بیشتر

معلومات عمومی

نخستین دانشگاه خصوصی در ولایت بلخ در شمال افغانستان با نام “مولانا جلال الدین محمد بلخی” به فعالیت آغاز کرده است.این دانشگاه که مجوز رسمی خود را از وزارت تحصیلات عالی افغانستان دریافت کرده، تا حالا نزدیک به ۳۰۰ دانشجو پذیرفته است.گشایش این دانشگاه، برای بسیاری از جوانان در مزارشریف و ولایتهای همجوار در شمال افغانستان که نتوانسته اند به دیگر دانشگاه های این کشور راه یابند، خبر خوشی است.امسال نزدیک به چهل هزار متقاضی ورود به موسسات تحصیلات عالی نتوانستند پس از آزمون کنکور به دانشگاه های دولتی افغانستان راه یابند که شمار زیادی از این دانشجویان در شمال کشور زندگی می کنند.

جزییات بیشتر

خدمات تحصیلی ما

نخستین دانشگاه خصوصی در ولایت بلخ در شمال افغانستان با نام “مولانا جلال الدین محمد بلخی” به فعالیت آغاز کرده است.این دانشگاه که مجوز رسمی خود را از وزارت تحصیلات عالی افغانستان دریافت کرده، تا حالا نزدیک به ۳۰۰ دانشجو پذیرفته است.گشایش این دانشگاه، برای بسیاری از جوانان در مزارشریف و ولایتهای همجوار در شمال افغانستان که نتوانسته اند به دیگر دانشگاه های این کشور راه یابند، خبر خوشی است.امسال نزدیک به چهل هزار متقاضی ورود به موسسات تحصیلات عالی نتوانستند پس از آزمون کنکور به دانشگاه های دولتی افغانستان راه یابند که شمار زیادی از این دانشجویان در شمال کشور زندگی می کنند.

جزییات بیشتر

با Newsletter بی پیوندید

دریابید اعلانات و اخبار مارا

نخستین دانشگاه خصوصی در ولایت بلخ در شمال افغانستان با نام “مولانا جلال الدین محمد بلخی” به فعالیت آغاز کرده است.

ریس پوهنتون

نخستین دانشگاه خصوصی در ولایت بلخ در شمال افغانستان با نام "مولانا جلال الدین محمد بلخی" به فعالیت آغاز کرده است. این دانشگاه که مجوز رسمی خود را از وزارت تحصیلات عالی افغانستان دریافت کرده، تا حالا نزدیک به ۳۰۰ دانشجو پذیرفته است. گشایش این دانشگاه، برای بسیاری از جوانان در مزارشریف و ولایتهای همجوار در شمال افغانستان که نتوانسته اند به دیگر دانشگاه های این کشور راه یابند، خبر خوشی است.